Hög långtidsrisk efter hjärtinfarkt visar ny studie

På ESC presenteras idag resultaten från observationsstudien APOLLO, som belyser de långsiktiga riskerna för nya hjärt- och kärlhändelser eller dödsfall bland patienter som överlevt i minst ett år efter en hjärtinfarkt. Med data från Sverige, USA, Storbritannien och Frankrike visade APOLLO-studien att en av fem patienter som varit fria från ytterligare händelser under första året efter sin hjärtinfarkt drabbades av en ny hjärtinfarkt, stroke eller avled under de tre kommande åren.

”APOLLO-studien visar att patienter som överlevt en hjärtinfarkt har en större långsiktig risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt, stroke eller annan allvarlig händelse än vi tidigare trott”, säger Tomas Jernberg, forskare i APOLLO-studien och hjärtläkare och vid Karolinska Universitetssjukhuset. ”Dessa resultat belyser vikten av långsiktig förebyggande behandling”.

”Vi bör fokusera under längre tid än idag på de patienter som haft en hjärtinfarkt för att undvika att de får nya hjärtkärlhändelser. Detta kan till exempel ske genom bättre samverkan mellan specialistvård och primärvård”, säger Magnus Janzon, forskare i APOLLO-studien och hjärtläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

I APOLLO-studien användes observationsdata från nationella register, elektroniska patientjournaler och sjukvårdsregister för att beskriva sjukdomsbörda och de kliniska resultaten för patienter som fått en hjärtinfarkt och som behandlas enligt klinisk rutin i de fyra länderna. APOLLO-studien omfattar data från över 140 880 patienter från Sverige (n = 77 976), USA (n = 53 909), Storbritannien (n = 7 238) och Frankrike (n = 1 757). Jämfört med svenska och engelska patienter (medelålder ~ 70 år), var de franska patienterna yngre (medelålder 66 år) och friskare medan de amerikanska patienterna var äldre (minimiålder 65, medelålder 79) och med fler sjukdomstillstånd.

Resultaten av APOLLO-studien visar att det fanns en fortsatt hög risk för hjärt-kärlhändelser under de tre åren i samtliga fyra länder. APOLLO-studien fokuserar på patienter som överlevt utan ytterligare händelser under minst ett år efter en akut hjärtinfarkt med en eller flera ytterligare riskfaktorer (ålder ≥65, diabetes, med njursjukdom eller med >1 hjärtinfarkt) samt utan tidigare stroke.

Studien är sponsrad av AstraZeneca och presenteras under den årliga kongressen ESC, European Society of Cardiology.

Förfrågningar från media

Petra Eurenius, Kommunikationschef AstraZenecas marknadsbolag, telefon 0709 186 562.