AstraZenecas finansiella resultat första halvåret och andra kvartalet 2014

Sammanfattning:

Intäkterna under andra kvartalet uppgick till 6 454 MUSD, en ökning med 4% i fasta valutakurser (CER), det andra kvartalet i rad med intäktstillväxt (Q2 2013: 6 232 MUSD).

Vinst per aktie för kärnverksamheten (CORE EPS) under andra kvartalet ökade med 13% till 1,30 USD i fasta valutakurser. Vinsten per aktie för kärnverksamheten för halvåret minskade med 1%.

Avtalet med Almirall tillför strategiskt och långsiktigt värde till AstraZenecas verksamhet inom sjukdomar i andningsvägarna, en viktig tillväxtplattform. Verksamhetssamordningen kommer att leda till omedelbara och växande produktintäkter med vinsttillskott från 2016, samt att den förstärker portföljen inom astma och KOL med nya bronkodilatorer.

Betydande framsteg har gjorts mot att uppnå ledarskap inom forskning i våra centrala terapiområden. Forskningsportföljen innehåller nu 14 projekt i fas III eller under registrering, en ökning från 8 för ett år sedan. Starka vetenskapliga data presenterades vid American Thoracic Society (ATS) avseende biologiska läkemedel inom andningsvägar, vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) avseende portföljen inom immunonkologi och AZD9291, olaparib och cediranib, samt vid American Diabetes Association (ADA) avseende kombinationen av saxagliptin och dapaglifozin.

AstraZeneca höjer sin prognos för intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten för hela året. Intäkterna förväntas ligga i nivå med 2013, i fasta valutakurser, en ökning jämfört med den tidigare prognosen om en låg till medelhög ensiffrig procentuell nedgång. För vinsten per aktie för kärnverksamheten förväntas en låg tvåsiffrig nedgång i fasta valutakurser, vilket är en uppdatering jämfört med tidigare prognos på en procentuell nedgång "in the teens". Prognosen utgår från att en generisk variant av Nexium lanseras i USA den 1 oktober 2014.

Styrelsen har rekommenderat en utdelning för första halvåret på 0,90 USD.

Investor Day planeras den 18 november 2014.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet: "Vi har gjort betydande framsteg under första halvåret i år, med synligt momentum inom terapiområdena hjärt/kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar i andningsvägarna, samt stark tillväxt för tillväxtmarknaderna. Detta har lett till intäktstillväxt för andra kvartalet i rad och resulterat i en ökning av vinsten per aktie med 13% för kärnverksamheten under kvartalet. Takten i genomförandet av vår strategi och de underliggande prestationerna av våra medarbetare gör att vi med tillförsikt kan höja prognosen för helåret 2014.

"Verksamhetssamordningen med Almirall kommer att tillföra strategiskt långsiktigt värde när vi sammanför de två innovativa portföljerna för att ytterligare stärka vårt engagemang inom sjukdomar i andningsvägarna och bidra till vår tillväxt.

Vi har nu en av de mest spännande forskningsportföljerna i branschen med 14 projekt i sen utvecklingsfas. Under de senaste veckorna har vi presenterat övertygande data som visar vår potential när det gäller att väsentligt utveckla hur patienter behandlas, inklusive inom immunonkologi. Kvaliteten på den omvandling vi ser inom alla kärnområden av vår verksamhet stärker ytterligare vårt förtroende för AstraZenecas framtidsutsikter."

Intäkterna under halvåret ökade 3%, med de fem tillväxtplattformarna som pådrivande faktor:

o Brilinta/Brilique: vår trombocythämmare nådde en tillväxt på 84% i global försäljning, med fortsatt momentum i USA och Europa.

o Diabetes: vi nådde 128% tillväxt efter framgångsrik integrering av BMS tillgångar och stark lansering av Farxiga i USA.

o Andningsvägar: Försäljningen under halvåret ökade med 9%, med tillväxten på 25% för Symbicort i USA som pådrivande faktor.

o Tillväxtmarknader: Tillväxtmarknaderna ökade med 11%, med en tillväxt i Kina på 23%.

o Japan: Försäljningen i Japan ökade med 1% under halvåret, påverkad av prissänkningar vartannat år.

Vi fortsätter att göra betydande framsteg mot att uppnå ledarskap inom forskning:

o Inom immunonkologi påbörjades fas III-studie med PD-L1 (MEDI4736) avseende icke småcellig lungcancer (NSCLC) och beslut fattades om att inleda registreringsstödjande studier inom huvud- och halscancer under 2014.

o Fas II studie avseende tremelimumab (CTLA-4) inom mesteliom utökades för att stödja registrering.

o Fas III-studier inleddes för roxadustat avseende kronisk njursjukdom och terminal njursvikt.

o Olaparib-programmet utökades med fas III-studie avseende tilläggsbehandling av BRCAm bröstcancer

o Benralizamub-programmet utökades med randomisering av första patient i fas III-studie rörande KOL.

o Investeringsbeslut rörande fas III för PD-L1 i kombination med tremelimumab, AZD9291 vid förstahandsbehandling (1st line) av NSCLC och Forxiga vid typ 1-diabetes.
--------------

Den fullständiga rapporten på engelska i bifogad pdf-fil (PDF 267kb) .

Telekonferens för media

Välkommen att delta i telekonferens med början kl. 10.30 (09.30 BST). Var vänlig och ring in 10 minuter före utsatt starttid på något av följande telefonnummer.

Free phone Local number
Storbritannien 0800 694 2370 +44 (0) 1452 557749
Sverige 0200 883 079 eller 08506 19578
USA (1866) 977 7645 1 (631) 514 2520
Reservnr: +44 (0) 1452 557749

Ange som kod: 29056730. Du måste ange den här koden för att komma med i konferensen.

Användbar information:
AstraZeneca’s strategy update den 6 maj 2014
Q1 2014 Financial Results Statement
Photography of AstraZeneca senior management, sites and logo

Kontaktpersoner:
Esra Erkal-Paler +44 020 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 020 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 020 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)