Simon Lowth, Chief Financial Officer, lämnar AstraZeneca

måndag, 15 juli 2013

AstraZenneca meddelar i dag att Simon Lowth, Chief Financial Officer (CFO) och Executive Director kommer att lämna företaget i slutet av oktober efter rapporteringen av resultatet för tredje kvartalet. Simon har utsetts till CFO för BG Group PLC och kommer börja i sin nya tjänst i november.

Simon kommer att ha kvar sina ansvarsområden som CFO och kommer att fortsätta i AstraZenecas styrelse tills han lämnar bolaget. En process har påbörjats för att hitta Simons efterträdare.

"Simon har på ett betydande och långvarigt sätt bidragit till AstraZenecas framgång, och att företaget står stabilt inför framtiden. Personligen kommer jag sakna vårt samarbete och jag vill tacka honom för hans stöd de senaste månaderna. Jag vet att jag talar för alla på AstraZeneca när jag önskar honom allt väl inför nästa steg i karriären, säger CEO Pascal Soriot.

I egenskap av styrelseledamot kommer Simon Lowth’s ersättningar relaterade till innevarande år att redovisas fullt ut I bolagets årsredovisning och bokslut för 2013. I korthet kommer Simon att erhålla sin grundlön och förmåner fram till och med slutet av oktober och kommer inte att erhålla någon ersättning för perioden därefter. Han kommer inte att vara berättigade att erhålla en årlig bonus för 2013 och utestående långfristiga incitamentsprogram som gjorts under Performance Share Plan och AstraZeneca Investment Plan kommer att förfalla i enlighet med planens bestämmelser. Fördröjda bonusandelar motsvarande historiska årliga bonusutbetalningar för 2010 (10.281 aktier), 2011 (9001 aktier) och 2012 (11.728 aktier) överförs på sina respektive förutbestämda datum.

Kontaktpersoner:
Media
Esra Erkal-Paler +44 20 7604 8030 (UK/Global)
Vanessa Rhodes +44 20 7604 8037 (UK/Global)
Ayesha Bharmal +44 20 7604 8034 (UK/Global)
Jacob Lund +46 8 553 260 20 (Sweden)

Investor
James Ward-Lilley +44 20 7604 8122 mob: +44 7785 432613
Colleen Proctor + 1 302 886 1842 mob: +1 302 357 4882
Ed Seage + 1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361