Prestigefylld utmärkelse till rosa hjälte i Borås

tisdag, 15 oktober 2013

Idag delas BROs Utmärkelse 2013 ut i samband med att Stora Bröstcancerdagen arrangeras i Stockholm. Årets mottagare av utmärkelsen är Marie Kristiansen, psykolog och enhetschef vid Södra Älvsborgs sjukhus.

BROs Utmärkelse 2013 föräras i år Marie Kristiansen, psykolog på Södra Älvsborgs sjukhus. Hon har under många år stöttat bröstcancerpatienter och närstående genom samtalsstöd och hon har även engagerat sig i utbildningen av de kontaktpersoner som utgör den stabila grunden i BROs arbete över hela landet.

– Det känns fantastiskt att få uppmärksamma en eldsjäl som förmedlar kunskap och inspirerar både bröstcancersjuka och deras närstående, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO.

Marie Kristiansen, psykolog och enhetschef vid Södra Älvsborgs sjukhus.

– Jag är både glad och hedrad, säger Marie Kristiansen. Det är få utmärkelser som kan konkurrera med ett erkännande från patienternas egen organisation.

Marie Kristiansen har i mer än 20 års tid arbetat med stöd till kvinnor som drabbas av bröstcancer. Hon är sedan 15 år chef på enheten för logopeder, psykologer och kuratorer med inriktning på rehabilitering vid Södra Älvsborgs sjukhus.

Utmärkelsen, som ges i samarbete mellan BRO och AstraZeneca, får hon för sitt engagemang och sitt ledarskap i arbetet med att stödja bröstcancerbehandlade.
I motiveringen betonas också hennes insatser för patientföreningens verksamhet, ”för sin sällsynta förmåga att ge stöd och kraft samt för sin långa erfarenhet och sitt mångåriga ledarskap i utbildning av BROs kontaktpersoner.”

Marie Kristiansen har i sitt yrkesliv hela tiden fokuserat på fysiska sjukdomar som ger psykologiska problem. Hon har arrangerat samtalsgrupper för nydiagnostiserade kvinnor med bröstcancer, för närstående och för kvinnor som fått återfall i sin sjukdom.

– Jag har själv lärt mig oerhört mycket genom det här engagemanget, säger hon.

Utmärkelsen delas ut i samband med att Stora Bröstcancerdagen idag arrangeras på Nordic Sea Hotel i Stockholm.

För mer information:

Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande BRO, 070-288 49 39
Elisabeth Andersson, BROs kansli, 070-616 91 05
Petra Eurenius, AstraZeneca, 08 552 513 96, 070 9128 65 62


Information om BRO och Bröstcancerfonden

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO, har över 11 500 medlemmar. BRO driver verksamhet genom lokala bröstcancerföreningar i hela landet. www.bro.se

Bröstcancerfonden är de bröstcancerbehandlades egen fond. Den administreras av BRO och har plusgiro 90 05 91-9. Bröstcancerfonden har ett 90-konto, vilket innebär att fonden står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. www.brostcancerfonden.se