Ny behandling av typ 2-diabetes: Första insulinoberoende läkemedlet vid diabetes typ-2 ingår i läkemedelsförmånen

måndag, 24 juni 2013

Typ 2-diabetes fortsätter att öka i världen och enbart i Sverige lever minst 365 000 personer med sjukdomen 1,2. Idag når bara hälften behandlingsmål för sitt blodsocker vilket medför ökad risk för komplikationer och allvarliga följdsjukdomar 2. Det finns ett behov av att fortsätta att utveckla nya behandlingsalternativ. Forxiga är den första tablettbehandlingen, i en helt ny läkemedelsklass, som verkar oberoende av insulin.

Forxiga (dapagliflozin) är den första SGLT2-hämmaren och har en unik verkningsmekanism. SGLT-2 är det viktigaste transportproteinet för natriumglukos i njurarna och genom att selektivt hämma dess aktivitet ökas utsöndringen av glukos från kroppen. Förutom att sänka blodsockret kan behandling med dapagliflozin leda till viktminskning och kan ha en gynnsam effekt på blodtrycket. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nu beslutat att Forxiga ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med typ 2-diabetes endast som tilläggsbehandling till metformin.

Personer med typ 2-diabetes som behandlas med konventionella insulinberoende läkemedel kan ha svårt att uppnå stabila blodglukosnivåer på grund av insulinresistens. Över tid leder detta tillstånd av konstant förhöjd blodglukos till att insulinresistensen förvärras och betacellernas funktion försämras ytterligare. Dåligt kontrollerad leder diabetes till svåra följdsjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, nervskador samt ögon- och njursjukdomar.

Ny verkningsmekanism ger bättre kontroll av blodsockernivå och möjlig viktminskning
”Nuvarande behandlingar vid typ 2-diabetes som sänker blodsockret är alla insulinberoende och fungerar genom att antingen påverka kroppens frisättning av insulin eller öka cellernas insulinkänslighet. Forxiga däremot är helt oberoende av insulin och behandlingen medför att glukos utsöndras i urinen. Denna nya medicin hjälper till att få kontroll över blodsockernivåer och kan därmed fördröja behovet av insulinbehandling, den sänker också blodtrycket och kroppsvikten”, säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet.

”Vid behandling av patienter med typ 2-diabetes är det mycket viktigt att uppnå en bestående kontroll av blodsockret, blodtrycket och blodfetterna. Dålig kontroll av av dessa faktorer hos patienter med typ 2-diabetes ökar riskerna markant för att utveckla följdsjukdomar, såsom att få hjärtinfarkt eller njurskador. Hjärt och kärlsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna bland personer med typ 2-diabetes”, påpekar Fredrik Nyström.

Forxiga har utvecklats av Bristol-Myers Squibb och AstraZenecas diabetesallians som sedan 2007 har arbetat mot det gemensamma målet att förbättra diabetesvården globalt och ge bättre behandlingsresultat och därmed en ny standard för behandling av typ 2-diabetes.

Om typ 2-diabetes

I slutet av 2011 uppskattades antalet personer i åldrarna 20-79 med diabetes i Europa till närmare 53 miljoner, och antalet beräknas ha stigit till över 64 miljoner år 2030. Typ 2-diabetes svarar för 85-95 procent av alla diagnostiserade fall av diabetes hos vuxna. Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som kännetecknas av insulinresistens och/eller nedsatt funktion hos betacellerna i bukspottkörteln, vilket leder till sänkt insulinkänslighet och minskad insulinutsöndring med

åtföljande förhöjda blodsockernivåer. Över tid leder detta tillstånd av konstant förhöjt blodsocker till att insulinresistensen förvärras och betacellernas funktion försämras ytterligare. Det finns ett betydande behov av att

utveckla nya behandlingsmetoder eftersom många patienter inte får tillräcklig blodsockerkontroll med sin nuvarande behandling.

Hämning av SGLT2

Njurarna spelar en viktig roll för att hålla blodsockret på rätt nivå, genom att normalt filtrera omkring 180 g glukos per dygn, varav nästan allt återabsorberas tillbaka till blodet. SGLT2 är den viktigaste ko-transportören för natriumglukos i njurarna, och är en insulinoberoende mekanism för återabsorption av glukos till blodet. Selektiv hämning av SGLT2 underlättar utsöndringen av glukos och tillhörande kalorier till urinen, vilket medför en sänkning av blodsockerhalten.

Om Bristol-Myers Squibb och AstraZenecas diabetesallians

Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca inledde i januari 2007 en diabetesallians och ett samarbete för att möjliggöra forskning, utveckling och försäljning av utvalda forskningsprodukter inom typ 2-diabetes. Bristol-Myers Squibbs och AstraZenecas diabetesallians omfattar Onglyza (saxagliptin), som är en DPP-4hämmare, Komboglyze XR (saxagliptin och metformin), Bydureon och Byetta (exenatid) som tillhör läkemedelsklassen GLP-1 antagonister och Forxiga (dapagliflozin), en SGLT2-hämmare. Diabetesalliansen har till syfte att stödja och förbättra vården för diabetespatienter över hela världen och att skapa en ny vision för behandling av diabetes. Den Europeiska kommissionen godkände i november 2012 Forxiga i tablettform för behandling av typ 2-diabetes. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har nu beslutat att Forxiga ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av patienter med typ 2-diabetes endast som tilläggsbehandling till metformin.

Kontaktpersoner

Petra Eurenius, Kommunikationschef Nordisk-Baltiska marknadsbolaget, AstraZeneca,
tel: 08-552 513 96, mobil: 070-918 65 62

Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitet, fredrik.nystrom@lio.se

Referenser

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010.
2. Nationella Diabetesregistret (NDR). Årsrapport 2012 års resultat.