Karolinska Institutet utser Dr. Bo Angelin till chef för integrerat center för kardiovaskulära och metabola sjukdomar

onsdag, 20 november 2013

 

AstraZeneca och Karolinska Institutet meddelar i dag att Dr. Bo Angelin har utsetts till chef för det integrerade centret för kardiovaskulära och metabola sjukdomar (KI/AZ ICMC) på Karolinska Institutets campusområde i Huddinge Stockholm.

Bo Angelin är professor i klinisk metabolism vid Karolinska Institutet och klinikchef på kliniken för Endokrinologi, Metabolism och Diabetes vid Karolinska universitetssjukhuset. Han ingick i AstraZenecas styrelse mellan 2007 och 2010.

Under en treårsperiod ska Bo Angelin leda en grupp med ett trettiotal forskare från Karolinska och AstraZeneca i prekliniska och kliniska studier inriktade på att bredda kunskaperna om kardiovaskulära och metabola sjukdomars patofysiologi. Som meddelades i mars 2013 ska ICMC inledningsvis drivas i fem år. AstraZeneca bidrar med upp till 20 miljoner USD-dollar per år, och Karolinska Institutet med expertis och lokaler.

– Vi är mycket glada över att professor Angelin vill leda gruppen. Han har en omfattande erfarenhet inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Hans imponerande nätverk och kunskap blir en viktig tillgång. Under Dr. Angelins ledning kommer våra forskare att arbeta sida vid sida med sina kollegor från Karolinska för att överföra akademisk forskning på högsta nivå till läkemedelsprojekt som är till godo för patienter och samhälle, säger AstraZenecas VD Pascal Soriot. - Genom öppet och nära samarbete med akademin kompletterar vi vårt globala nätverk av experter inom molekylär och biologisk forskning. Karolinska Institutets/AstraZenecas ICMC är ett lysande exempel på hur ett sådant samarbete kan utformas.

Anders Hamsten, rektor, Karolinska Institutet kommenterar: ”Jag har stora förhoppningar på det här samarbetet. Ökad kunskap om kardiovaskulära och metabola sjukdomar är mycket viktigt för folkhälsan. Både Karolinska och AstraZeneca har forskningsfokus på dessa områden, och tillsammans kan vi snabbare gå från grundforskning till läkemedelsprojekt, till nytta för många patienter och med stora samhällsvinster."

– De här forskningsområdena är mycket viktiga och ICMC knyter också an till min egen forskning, säger Bo Angelin. Det blir väldigt spännande att få arbeta med det här uppdraget och jag ser goda förutsättningar att kunna knyta de bästa tänkbara forskarna till oss.

Kardiovaskulära och metabola sjukdomar utgör ett centralt forskningsområde för AstraZeneca och företaget inriktar sina forsknings- och tidiga utvecklingsinsatser på: Cardiac Regeneration (hjärtsvikt), Islet Health (diabetes) och Diabetic Nephropathy (diabetisk nefropati).

Karolinska Institutet är ett världscenter för biomedicinsk och translationell forskning med en lång historia av vetenskapligt samarbete med AstraZeneca. I december 2012 undertecknade parterna ett treårigt avtal om forskningssamarbete inriktat på utveckling av kardiovaskulära regenerativa behandlingar.

Om Karolinska Institutet
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Det svarar för över 40 procent av den medicinska akademiska forskning som bedrivs i Sverige och erbjuder landets bredaste utbud av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mer information finns på: www.ki.se.

Andra samarbeten mellan AstraZeneca och Karolinska institutet
I mars 2013 tillkännagav AstraZeneca och Moderna Therapeutics ett samarbete om utveckling av banbrytande behandlingar mot allvarliga kardiometabola sjukdomar med hjälp av mRNA (budbärar-RNA). Behandling med mRNA är en helt ny behandlingsstrategi som gör det möjligt för kroppen att producera terapeutiska proteiner in vivo, vilket öppnar för nya behandlingsalternativ för en rad sjukdomar som i dag inte kan behandlas med befintlig teknik. Detta arbete utförs vid Karolinska Institutet under ledning av professor Kenneth Chien, en internationellt erkänd ledare inom hjärt- och kärlforskning, samt pionjär inom utveckling av nya behandlingsstrategier för förebyggande av uppkomst, och utveckling av hjärtsvikt. Professor Chiens grupp kommer att bidra till ICMC:s arbete.

ASTRAZENECA KONTAKTPERSON
Jacob Lund 08-553 260 20

KAROLINSKA INSTITUTET KONTAKTPERSON
Claes Keisu 08-524 838 92/076-215 29 62