Insatser för lungcancerregister uppmärksammas - Gunnar Wagenius får årets SLUSG-stipendie

fredag, 26 april 2013

Idag tilldelas Gunnar Wagenius, docent och överläkare, vid Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Solna, den Svenska Lungcancerstudiegruppens stipendie ”SLUSG-stipendiet” för 2013. Stipendiet uppmärksammar varje år personer som bidrar med betydande insatser inom lungcancerområdet. Gunnar Wagenius är drivande för att bygga upp och utveckla det svenska kvalitetsregistret för lungcancer. Detta är ytterst värdefullt för att bedriva klinisk forskning och för att förbättra lungcancervård, utredning och behandling och göra den mer jämlik över landet.

Stipendiet, som instiftats av AstraZeneca och Svenska Lungcancerstudiegruppen, SLUSG, delas i år ut för femte gången. Syftet är att uppmärksamma och ge erkännande åt personer som gör extraordinära insatser inom ett av våra svåraste sjukdomsområden; lungcancer. Stipendiesumman är 50 000 kronor. Årets mottagare är Gunnar Wagenius, docent och överläkare vid Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetsjukhuset Solna.

I motiveringen till SLUSG-stipendiet 2013 framgår att:

”Docent Gunnar Wagenius bidrar starkt till att initiera, implementera och presentera det svenska kvalitetsregistret för lungcancer, vilket har blivit ett synnerligen viktigt instrument för kvalitetssäkring och förbättringar av behandling och klinisk utredning inom lungcancerområdet. Dessutom utför Gunnar ett viktigt och värdefullt arbete som sekreterare och ordförande inom svenska planeringsgruppen för lungcancer och han leder och deltar i ett stort antal kliniska studier. Gunnar genomför dessa uppgifter på ett mycket kompetent, samarbetsinriktat och pedagogiskt sätt.”

- Jag är spontant väldigt glad över att få ta emot årets SLUSG-stipendie och jag känner också stor glädje över att det svenska lungcancerregistret uppmärksammas på detta sätt, säger Gunnar Wagenius.

Gunnar Wagenius är tidigare sekreterare och numera ordförande i den svenska planeringsgruppen för lungcancer och har lett och deltagit i många kliniska studier inom lungcancerområdet.

Svenska Lungcancerstudiegruppen är sedan 21 år tillbaka en fristående sammanslutning av kliniskt verksamma läkare inom lungcancer.

- Gunnar Wagenius har gjort en mycket viktig insats med lungcancerregistret, vilket kan bli en viktig grund för förbättringar av lungcancerbehandling, säger docent Ola Brodin, ordförande i Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse och överläkare vid Onkologiska kliniken, Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.

SLUSG-stipendiet 2013 delas ut i samband med årsmötet fredagen den 26 april i Bålsta.

Om SLUSG, Svenska lungcancerstudiegruppen

SLUSG bildades 1992. SLUSG är en sammanslutning av läkare, som arbetar kliniskt med lungcancer, framför allt onkologer, lungläkare och thorax¬kirurger. Gruppens årliga möte fokuserar på lägesrapporter kring pågående kliniska studier, presentation av förslag till nya studier och föredrag inom lungcancer. Flera pågående kliniska behandlingsstudier i Sverige har diskuterats och accepterats vid SLUSG-möten.

SLUSG verkar för att:

  • Förbättra överlevnaden vid lungcancer genom bättre behandling.
  • Snabbare och bättre utredningar av patienter med misstänkt lungcancer, bland annat genom att göra stadieindelning mer korrekt och arbeta på att göra histopatologisk klassificering mer optimal genom att söka tillämpa nya molekylärbiologiska metoder.
  • Förbättra registreringen av patienter med lungcancer.
  • Förbättra omhändertagande och rehabilitering av patienter med lungcancer.

Fakta om lungcancer

Omkring 3 200 personer får diagnosen lungcancer årligen i Sverige. De allra flesta är mycket sjuka när diagnosen ställs. Lungcancer är den cancerform som skördar flest liv i Sverige – cirka 3 000 personer avlider årligen till följd av lungcancer. Icke småcellig lungcancer är den vanligaste typen av lungcancer. Den andra huvudtypen benämns småcellig lungcancer.

För mer information

Ola Brodin, ordförande i Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse, tel 072-744 38 86, e-post ola.brodin@karolinska.se

Petra Eurenius, Kommunikationschef, AstraZeneca Nordic-Baltic, tel 08-553 513 96, mobil 0709-186 562, e-post petra.eurenius@astrazeneca.com

Gunnar Wagenius, docent och överläkare, Radiumhemmet, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tel 070-624 15 53, e-post gunnar.wagenius@karolinska.se