Forskningsinstitut i Toxikologi blir verklighet i AstraZenecas tidigare laboratorium i Gärtuna

måndag, 1 juli 2013

AstraZeneca säljer sitt toxikologiska laboratorium i Gärtuna till Acturum, ett samägt bolag bildat av FAM, Wallenbergstifelsernas förvaltningsbolag, och av Peab. Syftet är att skapa ett nytt forskningsinstitut Swedish Toxicology Institute, SweTox, i de moderna lokalerna.

Lokalytan är 42 000 kvadratmeter och innehåller totalt 80 olika, komplett utrustade laboratorier. Institutet kommer att drivas som ett konsortium där kommersiell verksamhet på sikt ska finansiera forskningen.

Länsstyrelsen i Stockholm har med stöd från Vinnova varit drivande i processen för att samordna olika intressenter kring toxikologisk forskning i syfte att försöka ta tillvara den utrustning och kompetens som tidigare funnits i Gärtuna.

- Kemikaliesäkerhet är en fråga som snabbt växer i betydelse. Med sin unika samverkan mellan akademi, industriell forskning och kommersiell verksamhet kommer det internationella toxikologiska forskningsinstitut som nu blir verklighet att bidra till ett mer kemikaliesäkert samhälle, säger landshövding Chris Heister i Stockholms Län.

Verksamhet, lokaler och utrustning i Gärtuna kompletterar den toxikologiska forskning som idag bedrivs inom akademin och bli en viktig gemensam resurs för forskare på flera svenska universitet. Karolinska Institutet vill samordna forskningsinstitutet med KTH, Chalmers, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Lantbruksuniversitetet i Uppsala. Även Stockholms läns landsting har visat intresse för att delta.

- Den här satsningen är ett sätt att ta tillvara de unika förutsättningar som Sverige har för målinriktad toxikologisk forskning inom läkemedelsutveckling och miljötoxikologi, säger professor Harriet Wallberg Henriksson som leder de tio universitetens samordning.

Sedan den 2 februari 2012 har AstraZeneca aktivt arbetat för att företagets anläggning i Södertälje ska komma till nytta för svensk forskning och samtidigt skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen på orten.

- Vi är väldigt glada över att nu kunna presentera den här lösningen och att de här fantastiska lokalerna åter kan komma till användning. Här finns alla förutsättningar för att skapa ett nytt, svenskt toxikologiskt institut som kan bidra till ett mer miljövänligt samhälle, säger Anders Ekblom, VD för AstraZeneca Sverige AB.

Även den nya fastighetsägaren är nöjd.

- Det här är en väldigt spännande satsning inom ett framtidsområde som kommer att skapa mycket värdefulla möjligheter för såväl Södertälje, Stockholms regionen som Sverige, säger Stephan Tolstoy, ordförande Acturum.

BAKGRUND

Om AstraZeneca i Södertälje

Tillverkningsenheterna i Södertälje, i Snäckviken och Gärtuna, med cirka 3 000 anställda, står tillsammans för mer än 30 procent av AstraZenecas tillverkning och är företagets största tillverkningsort. Under 2012 exporterades läkemedel till ett värde av 41 miljarder SEK från Södertälje. Även AstraZenecas nordisk-baltiska marknadsbolag och vissa stödfunktioner är baserade i Södertälje.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

KONTAKTPERSONER

AstraZeneca

Jacob Lund, presschef, tel: 08 553 260 20, mob: 072 560 21 57

Länsstyrelsen Stockholms län

Olle Castelius, presschef, tel: 08 785 45 50, mob: 076 785 45 50
Mats Ershammar, projektledare, tel: 070 371 87 13

Karolinska Institutet

Claes Keisu, pressansvarig, tel: 08 524 838 92, mob: 076 215 29 62

Acturum

Stephan Tolstoy, ordförande, tel: 070 584 43 29

Pressmeddelande KI

http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=165791&l=en&al=sv&newsdep=130