Diabetesalliansen lanserar MinaFramsteg - Ny motiverande patientsajt om typ 2-diabetes

onsdag, 12 juni 2013

För att ge personer med typ 2-diabetes konkreta verktyg för att ta befälet över sin diabetes istället för att bli styrd av den finns nu en ny motiverande patientsajt; MinaFramsteg. Diabetes är en av vår tids stora folksjukdomar och antalet som drabbas ökar lavinartat i hela världen. Idag räknar man med att närmare 365 000 personer i Sverige har diabetes, samtidigt som det finns ett stort mörkertal 1,2. Det första steget för de som får diabetes är att försöka ändra sina levnadsvanor. Många misslyckas dock med att sluta röka, äta hälsosammare och göra andra nödvändiga livsstilsförändringar som sjukvården rekommenderar 3,4.

Ett diabetesbesked kommer som en chock för de flesta människor och innebär dessutom stor omställning, både fysiskt och psykiskt. Man är medveten om att man måste göra livsstilsförändringar, men för många är det svårt att gå från insikt till handling. Av alla personer mellan 30-60 år med typ 2-diabetes röker var fjärde person, lika många rör sig mindre är en gång i veckan och mer än hälften lider av fetma4. Dessa siffror visar svart på vitt hur kämpigt det är att ändra sina levnadsvanor. MinaFramsteg vill vara nyckeln som hjälper personer med typ 2-diabetes att skapa och upprätthålla motivation, sätta rimliga mål och ta ett steg i taget för att leva ett mer hälsosamt liv.

”Både för personer som nyligen fått diagnosen typ 2-diabetes och för dem som sedan en tid lever med diabetes är motiverande råd och tips om kost och motion värdefulla”, säger Anders Lönnberg, ordförande i Storstockholms Diabetesförening. ”Att förändra livsstil och vanor är mycket svårt. En websida som MinaFramsteg kan både ge motivation till en hälsosammare livsstil och ökade möjligheter att förstå vad just jag behöver för bättre blodsockerkontroll”.

Resan mot de nya levnadsvanorna inleds med ett självtest som visar vilken relation man har till sin diabetes och livsstil. Utifrån resultatet får man hjälp att sätta upp tydliga mål och förslag på ett personligt veckoprogram. Utöver personlig coaching och möjligheten att följa sina framsteg vecka för vecka får man en mängd andra verktyg för att hålla motivationen uppe. Sajten bjuder på inspirationsfilmer, expertintervjuer, en fördjupningsdel med fakta samt råd och tips från läkare, dietister och andra med typ 2-diabetes.

”Behandlingsmålen vid diabetes är högt satta medan sjukvårdens resurser ofta är begränsade. En lättnavigerad sajt som erbjuder kunskap, praktiska verktyg och kontinuerligt stöd med fokus på att motivera och peppa utan pekpinnar är ett utmärkt komplement till vårdens insatser. Det är viktigt att komma ihåg att även små förändringar och framsteg kan göra stor skillnad för hälsan”, säger Erik Moberg, docent och överläkare på kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes på Karolinska universitetssjukhuset.

Bakom satsningen står Bristol-Myers Squibb och AstraZenecas diabetesallians. Lanseringen av www.minaframsteg.se är ett led i alliansens mål att stödja och förbättra livet för personer med typ 2-diabetes.

Om typ 2–diabetes

Typ 2-diabetes utgör 85-90 procent av all diabetes och är en livslång sjukdom som påverkas av hur man lever och vilka val man gör varje dag. Dåligt kontrollerad leder den till svåra följdsjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom, nervskador samt ögon- och njursjukdomar. Vid behandling av patienter med typ 2-diabetes är det viktigt att uppnå en bestående kontroll av blodsockret och förbättringar i blodtryck, vikt och blodfetter. Detta görs i första hand med livsstilsförändringar som ökad motion och förändrade kostvanor.  

Om Bristol-Myers Squibbs och AstraZenecas diabetesallians

Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca inledde i januari 2007 en diabetesallians och ett samarbete för att möjliggöra forskning, utveckling och försäljning av utvalda forskningsprodukter inom typ 2-diabetes. Diabetesalliansen har till syfte att stödja och förbättra vården för diabetespatienter över hela världen och att skapa en ny vision för behandling av diabetes.
Kontaktpersoner
Petra Eurenius, Kommunikationschef Nordisk-Baltiska marknadsbolaget, AstraZeneca,
tel: 08-552 513 96, mobil: 070-918 65 62

Erik Moberg, docent och överläkare på kliniken för endokrinologi, metabolism och diabetes på Karolinska universitetssjukhuset, mobil: 070-776 40 38

Referenser

1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010.
2. Svenska diabetesförbundet.
3. Intervjuundersökning, norden – Synovate, 2011
4. Nationella Diabetesregistret (NDR). Årsrapport 2012 års resultat.