DELÅRSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET OCH JANUARI – DECEMBER 2012

Torsdag, 31 januari 2013

Det ekonomiska resultatet för helåret återspeglar förlorad ensamrätt för flera produkter. I fasta valutakurser (CER) minskade intäkterna med 15 procent och vinsten per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) minskade med 9 procent.

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet: "Vårt resultat 2012 återspeglar en period av betydande patentutgångar och tuffa marknadsförutsättningar i världen. Trots de utmaningar vi står inför är jag entusiastisk över våra grundläggande styrkor som kommer att vara viktiga för att ta AstraZeneca tillbaka till tillväxt och uppnå vetenskapligt ledarskap, samtidigt som vi upprätthåller stark finansiell disciplin. Det är min fasta övertygelse att vi har produkterna, vetenskapen, forskningsportföljen och medarbetarna som kan skapa tydligt, långsiktigt värde för patienter och aktieägare. Den nya ledningsgruppen och jag ser fram emot att vidareutveckla detta på kapitalmarknadsdagen i mars.

Se en sammanfattning av rapporten på svenska här. (PDF 130kb)

Se den fullständiga rapporten på engelska här. (PDF 352kb)