AstraZeneca stödjer 10 nya forskningsprojekt vid Science for Life Laboratory

tisdag, 16 juli 2013

AstraZeneca annonserar idag sitt stöd till 10 forskningsgrupper vid Science for Life Laboratory.

Projekten kommer att starta under hösten och avser att öka vår förståelse om molekylära mekanismer kring tumörsjukdomar, hjärtsvikt, diabetes, inflammatoriska sjukdomar, astma och KOL, samt nervsystemets sjukdomar och stamcellsbiologi.

De olika projekten kommer att ledas av Håkan Ahlström, Sven-Erik Dahlén, Anna Falk, Thomas Helleday, Tomas Olsson, Hans Persson, Lars Rönnblom, Sven Nelander, Olle Sangfeldt och Juleen Zierath. Dessa framstående forskare är verksamma vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet och ska leda de aktuella projekten som också inkluderar grupper från Stockholms Universitet och KTH, men även andra svenska universitet och högskolor. 2012 beslutade AstraZeneca att investera 5-10 miljoner USD per år i 5 år i olika forskningsprojekt tillsammans med Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett nationellt center som utvecklar, tillämpar och tillhandahåller storskaliga tekniker för molekylär biovetenskap med fokus på hälsa och miljö. SciLifeLab drivs av de fyra universiteten Karolinska Institutet (KI) , KTH, Stockholms universitet (SU) och Uppsala universitet (UU) med stöd från den svenska regeringen.

Under våren har mer än 120 högkvalitativa ansökningar inkommit från olika forskargrupper knutna till SciLifeLab och deltagande lärosäten. Interna och externa experter har utvärderat de olika projektförslagen riktade mot ökad förståelse av cancer, inflammatoriska sjukdomar i leder, muskler, andningsvägar, samt nervsystemet, infektions-, hjärta-kärl- och metabola sjukdomar. Syftet är att stödja translationell forskning där de avancerade tekniska plattformarna vid SciLifeLab används i kliniska frågeställningar inom strategiskt viktiga sjukdomsområden för AstraZeneca. Resultaten från forskningsprogrammen kommer att publiceras.

BAKGRUND
Om AstraZeneca i Sverige
Forskningsenheten i Mölndal har ca 2300 anställda och är fokuserad på sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, t ex diabetes, andningsvägar, inflammation och autoimmunitet t ex Reumatoid Artrit. Tillverkningsenheten i Södertälje, med cirka 3 000 anställda, står tillsammans för mer än 30 procent av AstraZenecas tillverkning och är företagets största tillverkningsort. Under 2012 exporterades läkemedel till ett värde av 41 miljarder SEK från Södertälje.


AstraZeneca har sedan 2010 investerat 5,3 miljarder kronor i Sverige i utveckling av forskningssiten i Mölndal, tillverkningen i Södertälje och i nya samarbetsavtal med akademiska institutioner.

Vi har precis skrivit under ett avtal med Karolinska Institutet kring etablering av ett integrerat center för kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Avtalet är AstraZenecas största med en akademisk institution i Sverige. Under den femåriga initiala avtalsperioden kommer AstraZeneca bidra med upp till 100 miljoner USD (650 miljoner kronor). Det är också första gången forskare från Karolinska Institutet kommer att arbeta sida vid sida med forskare från ett läkemedelsbolag under ledning av en gemensam chef. Totalt heltidsanställs 20-30 forskare från AstraZeneca och Karolinska Institutet vid centret.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.
För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

KONTAKTPERSONER
AstraZeneca
Jacob Lund, presschef, tfn: 08 553 260 20, mob: 072 560 21 57

Karolinska Institutet
Presstjänsten, tfn: 08-524 860 77 eller pressinfo@ki.se

KTH
Professor Sophia Hober, tfn: 0706156700 dekanus@kth.se
Presstjänst press@kth.se

Stockholms universitet
Hans Adolfsson, prorektor, tfn: 0732- 70 43 17, eller hans.adolfsson@su.se

Uppsala universitet
Britt Skogseid, vicerektor medicin och farmaci, tfn: 073-370 69 93, eller britt.skogseid@medsci.uu.se