AstraZeneca startar kliniskt fas 3-program för MedImmunes benralizumab mot svår astma

onsdag, 30 oktober 2013

AstraZeneca meddelar i dag starten av fas 3-programmet Windward för benralizumab, en potentiell behandling av svår, okontrollerad astma utvecklad av MedImmune, koncernens globala enhet för forskning och utveckling av biologiska läkemedel. Målet för CALIMA, den första studien i Windward-programmet, är att fastställa om benralizumab minskar antalet anfall hos patienter med svår astma som förblir okontrollerad trots höga doser av inhalerade kortikosteroider i kombination med en andra kontrollmedicin, såsom en långverkande beta-agonist.

Benralizumab är en monoklonal antikropp (MAb) som binder till interleukin-5-receptorn (IL-5Rα) och reducerar antalet eosinofiler, en typ av vita blodkroppar som spelar en avgörande roll för uppkomst och svårighet vid astma och astmaanfall. Ny vetenskap visar att behandling med en IL-5-hämmare, som tillägg till riktlinjebaserade behandlingsstrategier för patienter med förhöjda eosinofilnivåer, kan förbättra deras astmakontroll och minska frekvensen av astmaanfall.

– Vi är glada över att nu kunna inleda fas 3-programmet för benralizumab och främja vår innovativa forskning kring sjukdomar i andningsvägarna, ett centralt terapiområde för AstraZeneca, säger William Mezzanotte, Vice President och chef för andningsvägar och inflammation samt neurovetenskap inom AstraZenecas enhet Global Medicines Development.

– Utvecklingen av benralizumab understryker vårt åtagande att fokusera på, och slutligen ändra förloppet för kroniska luftvägssjukdomar genom riktade och individanpassade behandlingar. Benralizumab har potentialen att tillgodose ett viktigt område med medicinska behov, eftersom det i dagsläget endast finns begränsade behandlingsalternativ för patienter med svår, okontrollerad astma.

Läs fullständig engelsk version i bifogad pdf fil. (PDF 75kb)

Kontaktperson media

 

Jacob Lund +46 8 553 260 20 mob: + 46 72 560 21 57