AstraZeneca och Moderna Therapeutics tecknar avtal om utveckling av läkemedel baserade på budbärar-RNA

torsdag, 21 mars 2013

Kan ge helt nya läkemedel för behandling av kardiovaskulära och metabola sjukdomar samt cancer

AstraZeneca meddelade idag att ett avtal med ensamrätt träffats med Moderna Therapeutics gällande upptäckt, utveckling och kommersialisering av läkemedel baserade på budbärar-RNA (mRNA) för behandling av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar, njursjukdomar och cancer. Messenger RNA therapeutics™ är ett helt nytt behandlingskoncept, som gör det möjligt för kroppen själv att producera verksamma proteiner, vilket skapar nya behandlingsalternativ för en rad sjukdomar som inte kan behandlas med dagens läkemedel.

Enligt avtalet ska AstraZeneca göra en direktbetalning om 240 miljoner dollar. AstraZeneca får ensamrätten till att välja ut valfria målområde inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar, liksom utvalda målområden inom onkologi, under en period om upp till fem år för efterföljande utveckling av messenger RNA. Dessutom har Moderna rätt till ytterligare 180 miljoner dollar när tre tekniska delmål uppnås.

Detta avtal ger AstraZeneca rätt att välja upp till 40 läkemedelsprodukter för klinisk utveckling, och Moderna får ersättning då delmål uppnås under utveckling och kommersialisering, plus en royalty på försäljning av färdiga läkemedel, uppgående från höga en- eller låga tvåsiffriga procenttal för respektive produkt. AstraZeneca kommer att leda den prekliniska och kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av läkemedel som omfattas av avtalet, och Moderna ansvarar för att ta fram och tillverka mRNA mot de utvalda målmolekylerna.

Modernas unika teknik bygger på egenutvecklat mRNA innehållande naturligt förekommande nukleotidanaloger, som är byggda så att de stimulerar kroppens naturliga förmåga att producera och frisätta aktiva intracellulära proteiner, utan att aktivera det egna immunförsvaret. De frisatta proteinerna går ut i blodet och kan återställa cellfunktioner på andra platser i kroppen. Användning av mRNA har också den potentiella fördelen att tiden förkortas och kostnaden minskas, jämfört med dagens teknik för produktion av aktiva proteiner, där man utnyttjar rekombinanta gener.

Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef, säger: "Det här avtalet innebär ett spännande steg framåt för AstraZeneca i linje med vårt fokus på innovation. Vi kommer tillsammans med Moderna att flytta gränser inom det banbrytande forskningsområdet messenger RNA Therapeutics™. Med dagens metoder för att hitta nya läkemedel kan vi bara inrikta oss på en bråkdel av de sjukdomsrelevanta proteinerna som kodas av det mänskliga genomet, medan den nya tekniken har potential för helt nya läkemedel för behandling av patienter med allvarliga kardiometabola sjukdomar och cancer."

Stephane Bancel, koncernchef och grundare av Moderna Therapeutics, säger: "Detta långsiktiga och strategiska avtal med AstraZeneca är mycket intressant och spännande för oss på Moderna. Vår strategi är att utveckla, tillverka och kommersialisera innovativa läkemedel initialt för vissa ovanliga sjukdomar och cancer, samt att inleda partnerskap med ledande företag inom andra terapiområden. Vi och AstraZeneca har en gemensam vision där vi ser hur mRNA Therapeutics™ kan ge upphov till nya innovativa läkemedel för målområden som i dag helt saknar behandlingsmöjligheter. Vi ser fram mot denna unika möjlighet, där Moderna kan utnyttja sin forskningsplattform, sin breda patentportfölj och sitt kunnande för att ge ett signifikant bidrag till AstraZenecas forskningsportfölj."
Innan avtalet träder i kraft måste karensperioden enligt Hart Scott-Rodino Antitrust Improvements Act löpa ut eller avbrytas.

Bakgrundsinformation

Om Moderna

Moderna arbetar med ett helt nytt läkemedelskoncept, där man använder budbärar-RNA (mRNA) för att inne i patientens celler producera humanproteiner eller antikroppar, som verkar inne i cellen eller frisätts i blodet. Denna helt nya plattform gör det möjligt att angripa mål som tidigare inte kunnat behandlas med läkemedel, och utgör ett bättre behandlingsalternativ vid ett brett urval av sjukdomstillstånd. Moderna har en bred patenportfölj med 125 patent innefattande 6 500 patentkrav, över ett fält som sträcker sig från ny nukleotidkemi till specifika läkemedelsberedningar. Företaget planerar att utveckla och kommersialisera sina innovativa mRNA-produkter, inledningsvis för sällsynta sjukdomar och cancer, medan man bedriver samarbete med andra läkemedelsföretag på andra terapiområden för att snabbt maximera patientnyttan. Moderna är ett privatägt företag med säte i Cambridge, Maryland, USA, och grundades 2010 av Flagship VentureLabs, i ett samarbete med ledande forskare vid Harvard University och Massachusetts Institute of Technology. Mer information finns på www.modernatx.com.

AstraZeneca kontakter

Media
Jacob Lund 08 553 260 20

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364

Moderna kontakter
Dan Quinn, Feinstein Kean Healthcare +1 617 761 6732 mob: 781 475 7974