AstraZeneca och Karolinska Institutet sluter avtal om integrerat center för kardiovaskulära och metabola sjukdomar

tisdag, 25 juni 2013

AstraZeneca meddelar i dag att man slutit avtal med Karolinska Institutet om etablerandet av ett unikt gemensamt center för kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Det nya centret kommer att heta ”Karolinska Institute/AstraZeneca Integrated Cardio Metabolic Centre” (KI/AZ ICMC) och kommer att ligga på KIs campusområde.

Avtalet är AstraZenecas största med en akademisk institution i Sverige. Under den femåriga initiala avtalsperioden kommer AstraZeneca bidra med upp till 20 miljoner USD per år, totalt upp till 100 miljoner USD (för närvarande ungefär 650 miljoner SEK).

Det är också första gången forskare från Karolinska Institutet kommer att arbeta sida vid sida med forskare från ett läkemedelsbolag under ledning av en gemensam chef.

“AstraZeneca är med sitt starka forskningsfokus på kardiovaskulära och metabola sjukdomar en attraktiv samarbetspartner för Karolinska Institutet. Vi tror att den nya samarbetsmodellen med samlokaliserade och fullt integrerade forskargrupper kommer att utgöra en framgångsfaktor för både industri och akademi”, säger Anders Hamsten, rektor för Karolinska Institutet.

Centrets målsättning är att identifiera och validera nya målmolekyler inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Speciell vikt kommer att läggas på de strategiska forskningsområdena Cardiac Regeneration, Islet Health (Diabetes) och Diabetic Nephropathy, både vad gäller små molekyler och biologiska metoder. En rekryteringsprocess till tjänsten som centrets direktör har påbörjats och upp till sex forskargrupper kommer att etableras vid KI/AZ ICMC. Totalt heltidsanställs 20-30 forskare från AstraZeneca och Karolinska Institutet vid centret.

”Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska forskningsuniversitet och vi är stolta över att utöka vårt långvariga partnerskap med dem. Det här avtalet ger oss en spännande möjlighet att arbeta tillsammans på ett verkligen innovativt sätt, med en gemensam ledning och gemensamma forskningsmål. Det är ett tydligt exempel på hur vi önskar skapa en mer öppen forskningsmiljö, där världsledande forskare inom industri och akademi på ett mer kraftfullt sätt kan arbeta ihop för att upptäcka och utveckla nästa generations läkemedel”, säger Menelas Pangalos, Executive Vice President, Innovative Medicines & Early Development på AstraZeneca.

Marcus Schindler, VP, Head of CVMD iMed på AstraZeneca, säger: “En av de största utmaningarna inom biomedicin är att ta akademisk forskning vidare till läkemedelsprojekt som kan ge nytta för patienter och samhället. Vi har arbetat sida vid sida med akademin tidigare, men det här är första gången AstraZeneca helt integrerar sina forskningsteam med team från en akademisk institution. Vi känner oss säkra på att det kommer att påskynda processen från banbrytande grundforskning till färdiga läkemedel, och förstärka AstraZenecas ledande position när det gäller forskning på kardiovaskulära och metabola sjukdomar.”

Existerande samarbeten

Karolinska Institutet är ett globalt centrum för biomedicinsk och translationell forskning, och har en lång erfarenhet av forskningssamarbeten med AstraZeneca.
Bland annat samarbetar parterna sedan 2006 för att hitta nya radioligander och utveckla tekniken med positronemissionstomografi (PET), en modern molekylär avbildningsteknik för icke-invasiv undersökning av hjärnan.

2012 tillkännagav AstraZeneca och Karolinska Institutet ett treårigt forskningsavtal om utveckling av nya avbildningstekniker som kan underlätta AstraZenecas arbete med att hitta och utveckla nya läkemedelskandidater. Samma år grundade parterna ett translationellt forskningscentrum i syfte att upptäcka och utveckla biomarkörer för klinisk användning genom hela AstraZenecas forskningsportfölj.

Under 2012 beslutade AstraZeneca dessutom att investera i forskningsprojekt tillsammans med Science for Life Laboratories (SciLifeLab). Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet är huvudmän för SciLife Lab som med stöd från den svenska regeringen erbjuder en nationell svensk plattform för genomik, proteomik, metabolomik och bioimaging.

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedrivs över 40 procent av den svenska medicinska högskoleforskningen, och här erbjuds landets bredaste spektrum av utbildning inom medicin och hälso- och sjukvård. Sedan 1901 är det Nobelkommittén vid Karolinska Institutet som utsett nobelpristagarna inom fysiologi eller medicin. Mer information återfinns på www.ki.se.

CONTACTS

Media

Jacob Lund +46 8 553 260 20

Investor Enquiries

James Ward-Lilley +44 20 7604 8122 mob: +44 7785 432613

Karolinska Institutet

Rektor Anders Hamsten, genom pressansvarig Claes Keisu +46 8 524 838 92, mob: +46 76 215 29 62
E-mail: pressinfo@ki.se