AstraZeneca meddelar uppdateringar av sin accelererade forskningsportfölj inom onkologi inför det årliga ASCO- mötet 2013

torsdag, 16 maj 2013

Första patient rekryterad för fas-3 studie för moxetumomab pasudotox, för patienter som inte svarar på behandling eller med återfall av hårcellsleukemi.

Fas-3 studie planeras för Olaparib under 2013 för patienter med återfall i platinumkänslig äggstockscancer med BRCA mutationer.

Fas-3 studie planeras för Selumetinib under 2013 för patienter med icke-småcellig lungcancer med KRAS mutationer.

AstraZeneca meddelar idag att man kommer att flytta fram tre av sina cancersubstanser för klinisk utveckling i fas-3. Som tidigare meddelat under Investordagen i mars är onkologi ett av våra viktigaste forskningsområden, och att öka utvecklingstakten av ett antal nya molekyler i forskningsportföljen har högsta prioritet.

“Det här är ytterligare ett bevis på AstraZenecas engagemang för att investera i särskiljande forskning i våra viktigaste forskningsområden och att accelerera fas-3 i vår forskningsportfölj” säger Dr. Bahija Jallal, Executive Vice President, MedImmune, AstraZenecas globala biologiska forsknings- och utvecklingscenter. ”Vi tror att riktade terapier mot de underliggande sjukdomsmekanismerna är framtiden för personaliserad hälso- och sjukvård, och sättet att möta otillfredsställda behov när det gäller att behandla patienter med cancer. MedImmunes samarbete med National Cancer Institute är ett exempel på vårt fokus på innovativa tekniker utformade för att rikta ín sig på cancerceller på mer effektiva sätt."

Läs fullständigt pressmeddelande på engelska (PDF 118kb)

Kontaktpersoner:

Jacob Lund, tf presschef, tel: 08-553 26020, mob: 072-560 21 57
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364