AstraZeneca meddelar ändringar i koncernledningen

Tisdag, 15 januari 2013

AstraZeneca genomför ändringar i ledningsgruppens sammansättning. Den nya utökade ledningsgruppen, som tillträder omedelbart, ger ökad representation av AstraZenecas forskningsexpertis, nyckelprodukter och de viktigaste marknaderna.

Ändringarna innebär:

  • Tre ledande representanter för forskning och utveckling, som ansvarar för forskning och tidig utveckling av små molekyler, forskning och tidig utveckling av biologiska läkemedel samt utvecklingsarbete i sen fas.
  • Tre roller som ansvarar för marknadsregionerna Nordamerika, Europa och International.
  • En roll ansvarar för global produktstrategi, och kommer att vara länken mellan R&D och försäljningsorganisationen.

Förändringarna innebär att två tidigare medlemmar lämnar ledningsgruppen, President of Research and Development Martin Mackay, och Executive Vice President, Global Commercial Tony Zook. Martin Mackay och Tony Zook lämnar företaget i slutet av januari.

Den nya ledningsgruppen har därmed följande sammansättning:

Pascal Soriot Chief Executive Officer and Executive Director
Simon Lowth Chief Financial Officer and Executive Director
Mene Pangalos  Executive Vice President, Innovative Medicines
Bahija Jallal Executive Vice President, MedImmune
Briggs Morrison Executive Vice President, Global Medicines Development
Paul Hudson Executive Vice President, North America
Ruud Dobber Executive Vice President, Europe
Mark Mallon Executive Vice President, International
 
David Smith Executive Vice President, Operations & IS
Lynn Tetrault Executive Vice President, Human Resources & Corporate Affairs
Katarina Ageborg Chief Compliance Officer
Jeff Pott General Counsel

Utnämningen av Executive Vice President, Global Portfolio & Product Strategy, kommer att ske vid en senare tidpunkt.

"Den nya sammansättningen av ledningsgruppen, med starka ledare från olika delar av företaget, gör att ledningen kan fokusera ännu tydligare på de viktigaste läkemedelskandidaterna, våra nyckelprodukter och viktigaste marknader, och bidrar till snabbare beslutsprocesser", säger Pascal Soriot, koncernchef, AstraZeneca.

"Jag vill tacka Martin Mackay och Tony Zook för deras bidrag och det föredömliga ledarskap de uppvisat under sin tid inom AstraZeneca. Vi önskar dem all lycka när de går vidare i sina respektive karriärer", säger Pascal Soriot.

Ytterligare uppgifter om medlemmarna i AstraZenecas koncernledning, inklusive biografier, finns att hämta på företagets webbplats: www.astrazeneca.com/About-Us/Board-and-management

Ytterligare information

Ann-Leena Mikiver +46 8 553 260 20

Investor Enquiries

Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364