AstraZeneca meddelar idag övergripande resultat i OSKIRA fas III studierna med fostamatinib samt beslut att inte gå vidare med registreringsansökan

tisdag, 4 juni 2013

Rättigheterna till substansen återlämnas till Rigel Pharmaceuticals

AstraZeneca meddelar idag övergripande resultat från OSKIRA-2 och OSKIRA-3, de återstående avgörande fas III-studierna med fostamatinib, den första i klassen av orala hämmare av spleen tyrosine kinase (SYK) som utvecklas för oral behandling av reumatoid artrit (RA).

I OSKIRA 2 studien som studerat patienter med otillräckligt svar vid behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), visade fostamatinib i kombination med DMARDs statistiskt signifikanta förbättringar enligt ACR20 skalan efter 24 veckors behandling både i gruppen med dosering på 100 mg två gånger per dag och i gruppen med en dosering på 100 mg två gånger per dag i fyra veckor följt av 150 mg en gång per dag (39,6%, p<0,001 för båda behandlingsregimerna) jämfört med placebo (24,5%).

I OSKIRA 3 studien som studerat patienter med otillräckligt svar på behandling med metotrexat (MTX) och en TNF-alfa antagonist visade fostamatinib, i kombination med MTX statistiskt signifikanta förbättringar enligt ACR20 skalan efter 24 veckors behandling i gruppen med dosering 100 mg två gånger per dag (36,2%, p=0,004) men inte i gruppen med en dosering på 100 mg två gånger per dag i fyra veckor följt av 150 mg en gång per dag (27,8%, p=0,168), jämfört med placebo (21,1%).

Säkerhets- och tolerabilitets fynden för fostamatinib som observerades i OSKIRA fas III-programmet stämde i allmänhetöverens med dem som redan rapporterats i tidigare studier. De vanligast rapporterade biverkningarna i OSKIRA programmet inkluderar högt blodtryck, diarré, illamående, huvudvärk och nasopharyngit (förkylning).

Baserat på samtliga resultat från OSKIRA fas III-programmet, inklusive de uppgifter som tidigare rapporterats från OSKIRA-1, har AstraZeneca beslutat att inte gå vidare med registreringsansökan för fostamatinib. AstraZeneca kommer att återlämna rättigheterna till substansen till Rigel Pharmaceuticals som kommer att avgöra om de kommer att fortsätta de pågående studierna och driva registreringsansökan.

"Resultaten av de kliniska studierna i senare stadier kan inte mäta sig med de lovande resultat som vi såg tidigare i utvecklingen. Vi kommer fortfarande aktivt forska för att hitta nya behandlingar för patienter med reumatiska och inflammatoriska sjukdomar med fas II- substanser för reumatoid artrit och lupus samt fas III-substanser för gikt och psoriasis", säger Briggs Morrison, MD, Executive Vice President of Global Medicines Development and Chief Medical Officer.

Som ett resultat av beslutet kommer AstraZeneca att ådra sig en nedskrivning före skatt på cirka 140 MUSD av forsknings och utvecklingskostnader under andra kvartalet 2013 för immateriella tillgångar härrörande till fostamatinib. Eftersom nedskrivningar för immateriella tillgångar (med undantag för IS-relaterade immateriella tillgångar) är undantagna från företagets redovisning av resultat för kärnverksamheten kommer den här nedskrivningen inte att ha någon påverkan på prognosen för 2013 eftersom den bygger på resultat för kärnverksamheten. AstraZeneca kommer också att fortsätta ta forsknings och utvecklingskostnader relaterade till kärnverksamheten för slutförandet av de pågående studierna. Det är ingen förändring i företagets prognos att kostnader för kärnverksamheten för 2013 (sammantaget SG&A och forskning och utvecklingskostnaderna för kärnverksamheten) kommer att öka något jämfört med 2012 vid en fast valuta.

AstraZeneca tillkännagav i februari 2010 ett exklusivt globalt licensavtal med Rigel Pharmaceuticals för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av fostamatinib.
AstraZeneca kommer längre fram publicera en mer detaljerad analys av OSKIRA programmet.

NOTES TO EDITORS

About ACR20

The American College of Rheumatology (ACR) score represents a percentage improvement in symptoms (tenderness and swelling in the joints). 28 joints are evaluated for tenderness and swelling respectively (prior to taking any required analgesic that day if possible). To qualify for an ACR20 score, a person with RA must have at least 20% fewer tender joints and at least 20% fewer swollen joints. He or she must also show a 20% improvement in at least three of the following five areas: 1) the person’s overall (global) assessment of his or her own RA, 2) the physician’s global assessment of the person’s RA, 3) the person’s assessment of his or her own pain, 4) the person’s assessment of his or her own physical functioning, and 3) the results of an erythrocyte sedimentation rate or C-reactive protein blood test (both of which test for inflammation).

About the OSKIRA programme

The (Oral SYK Inhibition in Rheumatoid Arthritis) OSKIRA programme was designed to investigate fostamatinib as a potential new oral treatment option for rheumatoid arthritis and an alternative to injectable therapies for patients with an inadequate response to conventional Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs), including methotrexate (OSKIRA-1 and OSKIRA-2) and those with an inadequate response to TNF-α antagonists (OSKIRA-3).

 OSKIRA-1 was a 12-month study with ~900 patients, examining the effect of fostamatinib (100 mg twice-daily or 100 mg twice-daily for one month followed by 150 once-daily) compared with placebo over a 24 week period, in patients responding inadequately to methotrexate. OSKIRA-1 had co-primary endpoints of ACR20 (composite endpoint assessing signs and symptoms of rheumatoid arthritis) and mTSS (x-ray endpoint assessing structural progression) at 24 weeks.
 OSKIRA-2 was a 12-month study with ~900 patients, examining the effect of fostamatinib (100 mg twice-daily or 100 mg twice-daily for one month followed by 150 once-daily) compared with placebo over a 24 week period, in patients responding inadequately to DMARDs. OSKIRA-2 had a primary endpoint of ACR20 at 24 weeks.
 OSKIRA-3 was a six-month study of ~320 patients assessing the effect of fostamatinib (100 mg twice-daily or 100 mg twice-daily for one month followed by 150 once-daily) compared with placebo in patients responding inadequately to TNF-α antagonist therapy. The primary endpoint of OSKIRA-3 was ACR20 at 24 weeks.

CONTACTS

Media Enquiries

Ayesha Bharmal UK/Global +44 20 7604 8034
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 20 7604 8030
Vanessa Rhodes UK/Global +44 20 7604 8037
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20

Investor Enquiries

James Ward-Lilley +44 20 7604 8122 mob: +44 7785 432613
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364
Colleen Proctor +1 302 886 1842 mob: +1 302 357 4882
Ed Seage +1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361

Rigel Investor Enquiries

Raul R. Rodriguez +1 650 624 1302 invrel@rigel.com

 Rigel Media Enquiries

Susan C. Rogers, Alchemy Consulting, Inc. +1 650 430 3777 susan@alchemyemail.com