AstraZeneca och Karolinska Institutet skapar integrerat center för translationell forskning

torsdag, 21 mars 2013

AstraZeneca och Karolinska Institutet meddelade idag att de har för avsikt att skapa ett integrerat center för translationell forskning inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar och regenerativ medicin, på Karolinska Institutet i Stockholm. Centret kommer att bedriva prekliniska och kliniska studier för att öka förståelsen av de patofysiologiska processerna vid kardiovaskulära och metabola sjukdomar, samt utvärdera nya målmolekyler för AstraZenecas två biotech-enheter, AstraZeneca innovative medicines and early development (iMed) och MedImmune.

Etablerandet av centret bygger på ett långvarigt samarbete mellan KI och AstraZeneca och kommer inledningsvis att drivas under en femårsperiod. Antalet forskare kommer att uppgå till 20 till 30 personer, inklusive ett antal forskare från AstraZeneca. Dessutom kommer AstraZeneca att bidra med upp till 20 miljoner dollar per år, medan Karolinska Institutet står för expertis och lokaler. Centret beräknas vara i drift i mitten av 2013.

Menelas Pangalos, Executive Vice President, iMed på AstraZeneca säger: "Genom att arbeta sida vid sida, och i samma laboratorier, som forskare på Karolinska Institutet kan vi kombinera AstraZenecas resurser och erfarenhet av att upptäcka nya läkemedel med Karolinska Institutets forskningsexpertis i världsklass, för att dramatiskt öka vår förståelse av kardiovaskulära och metabola sjukdomar. Ett nära samarbete mellan forskare i världsklass, med gemensamma forskningsmål, kommer att påskynda processen från banbrytande grundforskning till färdiga läkemedel, och kommer att förstärka AstraZenecas ledande position när det gäller forskning om kardiovaskulära och metabola sjukdomar.”

”AstraZeneca är en av våra viktigaste samarbetspartners och att vi tillsammans skapar ännu en plattform för excellent forskning ger stora möjligheter till utveckling av hälso- och sjukvården”, säger Anders Hamsten, rektor vid Karolinska Institutet. ”Dessutom innebär det ytterligare förstärkning av Stockholmsregionen som life science-arena och den svenska läkemedelsindustrin.”

Karolinska Institutet är ett globalt centrum för biomedicinsk och translationell forskning, och har en lång erfarenhet av forskningssamarbeten med AstraZeneca. På området kardiovaskulära och metabola sjukdomar inleddes nyligen ett treårigt forskningssamarbete, inriktat på regenerativ behandling (vävnadsnybildning) vid hjärtsjukdom. Detta arbete, och det nya integrerade centrat för translationell forskning, kommer i sin tur att leda till ett nytt samarbete (som också tillkännages idag – se separat pressmeddelande) mellan AstraZeneca och Moderna Therapeutics, med inriktning på upptäckt och utveckling av läkemedel baserade på banbrytande messenger RNA TherapeuticsTM, det vill säga användning av olika så kallade messenger RNA-molekyler i behandlingen.

I andra lokaler samarbetar Karolinska Institutet och AstraZeneca för att hitta nya radioligander och utveckla tekniken med positronemissionstomografi (PET), en modern molekylär avbildningsteknik för icke-invasiv undersökning av hjärnan. 2012 tillkännagav AstraZeneca och Karolinska Institutet ett treårigt forskningsavtal om utveckling av nya avbildningstekniker som kan underlätta AstraZenecas arbete med att hitta och utveckla nya läkemedelskandidater. Samma år grundade parterna ett translationellt forskningscentrum i syfte att upptäcka och utveckla biomarkörer för klinisk användning genom hela AstraZenecas forskningsportfölj. Under 2012 beslutade AstraZeneca dessutom att investera i forskningsprojekt tillsammans med Science for Life Laboratories (SciLifeLab). Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet är huvudmän för SciLife Lab som med stöd från den svenska regeringen erbjuder en nationell svensk plattform för genomik, proteomik, metabolomik och bioimaging.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Här bedrivs över 40 procent av den svenska medicinska högskoleforskningen, och här erbjuds landets bredaste spektrum av utbildning inom medicin och hälso- och sjukvård. Sedan 1901 är det Nobelkommittén vid Karolinska Institutet som utsett nobelpristagarna inom fysiologi eller medicin. Mer information återfinns på: www.ki.se

AstraZeneca kontakter

Media
Jacob Lund 08-553 260 20

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364

Karolinska Institutet Kontakter

Rektor, Karolinska Institutet Anders Hamsten
genom pressansvarig Claes Keisu +46 8 524 838 92, mob: +46 76 215 29 62
E-mail: pressinfo@ki.se