AstraZeneca förvärvar Pearl Therapeutics för att förstärka produktportföljen för sjukdomar i andningsvägarna

måndag, 10 juni 2013

AstraZeneca meddelar idag att man ingått ett slutgiltigt avtal att förvärva Pearl Therapeutics, ett privatägt bolag med säte i Redwood City, Kalifornien, som är inriktat på att utveckla läkemedel från små molekyler för inhalation vid behandling av sjukdomar i andningsvägarna.

Förvärvet kommer att ge AstraZeneca tillgång till ett potentiellt nytt läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), som för närvarande befinner sig i ett sent utvecklingsstadium, plus inhalator- och beredningsteknologi som kan ligga till grund för framtida kombinationsprodukter.

Pearls ledande produkt, PT003, är en fast kombination av formoterolfumarat, som är en långtidsverkande beta 2-agonist (LABA) och glykopyrolat, som är långtidsverkande muskarinantagonist (LAMA). Kombinationen LABA/LAMA förväntas bli en viktig ny läkemedelsklass för behandling av KOL. Ett globalt fas III-program har inletts, för att studera förbättring av lungfunktionen hos personer med måttlig till svår KOL vid behandling med PT003. PT003 administreras genom inhalation via en trycksatt dosinhalator (pMDI), med hjälp av Pearls nya teknik för beredning av samsuspensioner. Denna nya beredningsteknik kommer att göra det möjligt för AstraZeneca att undersöka kombinationer av befintliga och framtida tekniker, exempelvis en fast kombination av tre produkter (LABA/LAMA samt en inhalerad kortikosteroid), som då snabbare kan gå över till fas II i det kliniska utvecklingsprogrammet.

Enligt avtalet ska AstraZeneca köpa 100% av Pearls aktier, mot ett första belopp om 560 MUSD, som ska betalas när affären har verkställts. Dessutom ska en senarelagd betalning göras på upp till 450 MUSD, efterhand som fastställda milstoplar i fråga om utvecklingsarbete och godkännanden uppnås gällande trippelkombinationer och utvalda framtida produkter som AstraZeneca utvecklar med hjälp av Pearls tekniska plattform. Försäljningsrelaterade ersättningar uppgående till maximalt 140 MUSD ska också betalas om den sammanlagda försäljningen överskrider förutbestämda nivåer. Därmed kan den totala potentiella förvärvskostnaden bli upp till 1150 MUSD. Den föreslagna transaktionen måste godkännas av vederbörliga myndigheter och förväntas kunna genomföras under tredje kvartalet 2013.

"Kronisk obstruktiv lungsjukdom ökar över hela världen och det finns ett växande behov av en ny generation inhalerbara kombinationsprodukter. Pearls nya teknik för läkemedelsberedning, i kombination med deras utvecklingsportfölj och specialkunnande är ett bra komplement till AstraZenecas sedan länge etablerade kunnande inom andningsvägarnas sjukdomar, som är ett av våra centrala terapiområden. I kombination med vår portfölj av redan marknadsförda produkter, bland annat Symbicort, och vår starka utvecklingsportfölj, kommer avtalet att göra det möjligt för oss att erbjuda ytterligare alternativa behandlingsformer över hela spektrat av KOL och astma, för patienter, läkare och vårdgivare", säger Pascal Soriot, CEO AstraZeneca.
 

Kevin Ferro, ordförande i Pearl Therapeutics och CEO i Vatera Healthcare Partners, Pearls största ägare, (lead investor ) tillägger: "Vi är imponerade av AstraZenecas kunnande, fokus och effektivitet, och vi är glada över att bli en del av AstraZeneca, som är en global ledare inom terapiområdet andningsvägar. Vi tror att Pearl kommer att bli ett utmärkt komplement med sin produktportfölj inom detta område. Vi tror att AstraZeneca kommer att tillföra viktiga element under den fortsatta utvecklingen och registreringen av vår främsta produkt, PT003, liksom för utnyttjandet av vår tekniska plattform för kommande produkter, inklusive en kombination av tre läkemedel för behandling av sjukdomar i andningsvägarna. Jag vill tacka Pearls partners, ledning och alla i Pearls team för deras utomordentliga insatser som har bidragit till företagets framgång så här långt. Vi ser fram mot att samarbeta med AstraZeneca för att ta vara på den fulla potentialen i Pearls portfölj, och därigenom kunna erbjuda fler behandlingsalternativ som avsevärt förbättrar patienternas liv."
Förvärvet av Pearl Therapeutics har ingen påverkan på AstraZenecas finansiella prognos för 2013.

NOTES TO EDITORS

About Pearl Therapeutics

Pearl Therapeutics is a privately held company developing inhaled combination therapies for the treatment of highly prevalent respiratory diseases, including chronic obstructive pulmonary disease and asthma. Pearl is rapidly advancing a pipeline of products including PT003, an inhaled, fixed-dose combination bronchodilator product comprised of a long-acting muscarinic antagonist (LAMA) and a long-acting beta-2 agonist (LABA) delivered via a metered dose inhaler (HFA MDI); and PT010, a triple-combination product that combines the LAMA and LABA components of PT003 with an inhaled corticosteroid (ICS) for twice-daily administration from an HFA MDI for the treatment of severe COPD. Both PT003 and PT010 are developed with Pearl’s proprietary porous particle co-suspension technology, which allows the formulation of multiple products in the MDI format, with highly stable, robust and aerodynamically efficient drug delivery. Founded in 2006, Pearl Therapeutics is privately held and backed by 5AM Ventures, Clarus Ventures, New Leaf Ventures and Vatera Healthcare Partners. For more information, please visit www.pearltherapeutics.com.

About COPD

COPD is a progressive disease associated mainly with tobacco smoking, air pollution or occupational exposure, which can cause obstruction of airflow in the lungs resulting in debilitating bouts of breathlessness. It affects an estimated 210 million people worldwide and is predicted to be the third leading cause of death by 2020. Although COPD is widely regarded as a disease of the elderly, 50% of patients are estimated to be between 50 and 65 years of age, meaning half of the COPD population is likely to be affected at a stage in their life when they are at the peak of their earning potential and are likely to have major family responsibilities.

CONTACTS

Media Enquiries

Ayesha Bharmal UK/Global +44 20 7604 8034
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 20 7604 8030
Vanessa Rhodes UK/Global +44 20 7604 8037
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20

Investor Enquiries

James Ward-Lilley +44 20 7604 8122 mob: +44 7785 432613
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364
Colleen Proctor +1 302 886 1842 mob: +1 302 357 4882
Ed Seage +1 302 886 4065 mob: +1 302 373 1361

Pearl Therapeutics

Aline Schimmel  +1 312 238 8957
mob: +1 201 294 9560