AstraZeneca etablerar strategiska FoU-centra för att öka innovationstakten och stärka forskningsportföljen

måndag, 18 mars 2013

Mölndal utses till ett av tre strategiska forsknings- och utvecklingscentra

Strategiska centra ska utnyttja potentialen i globala bioscience-kluster

AstraZeneca meddelade idag att man kommer att investera i tre strategiska centra för forskning och utveckling i Storbritannien, USA och Sverige. Målsättningen är att stärka forskningsportföljen och etablera företaget som en global ledare för innovationer inom bioläkemedel. Åtgärderna syftar till att:

  • Placera fler av företagets forskare nära globalt erkända bioscience-kluster, så att det blir lättare att få kontakt med ledande forskare och talanger samt upprätta samarbeten och partnerskap;
  • Sammanföra grupper för optimerat samarbete i en mer dynamisk arbetsmiljö, så att forskningen och patienterna hamnar i centrum för allt arbete inom företaget;
  • Förenkla företagets struktur för att uppnå minskad komplexitet och eliminera onödiga kostnader.

Enligt planerna kommer AstraZenecas forskning och utveckling (FoU) för små molekyler och biologiska läkemedel att koncentreras till strategiska centra på tre platser: Cambridge i Storbritannien, Gaithersburg i USA samt Mölndal i Sverige. De föreslagna åtgärderna förväntas vara helt genomförda 2016.

Cambridge, Storbritannien: AstraZeneca kommer att investera cirka 500 miljoner USD för att bygga en helt ny anläggning i Cambridge, världsledande inom innovativ bioscience forskning och med starka kopplingar till globalt viktiga forskningsinstitutioner i London. Genom att AstraZenecas brittiska forskningsverksamhet kring små molekyler och biologiska läkemedel sammanförs i ett nytt center utnyttjas AstraZenecas världsledande kompetens inom området proteinläkemedelsteknologier, som redan finns i Cambridge, på ett bättre sätt. Cambridge blir också platsen för AstraZenecas nya globala huvudkontor.

Gaithersburg, Maryland, USA: I Gaithersburg ligger MedImmunes huvudkontor och där bedrivs huvuddelen av AstraZenecas verksamhet med biologiska läkemedel. Till Gaithersburg flyttas en stor del av verksamheten inom företagets USA-baserade globala läkemedelsutveckling av små och stora molekyler. Där kommer också vissa funktioner inom global marknadsföring samt marknadsföring och försäljning av specialvårdsläkemedel för den amerikanska marknaden att bedrivas.

Mölndal, Sverige: AstraZenecas anläggning i Mölndal utanför Göteborg stärks i sin nya roll som ett strategiskt center för forskning och utveckling, primärt inriktat på små molekyler.

Dessa tre strategiska centra kommer att få stöd från andra anläggningar inom AstraZeneca runt om i världen. Särskilt viktig är anläggningen i Boston, Massachusetts, USA, som förblir ett center för forskning och utveckling, med primär inriktning på små molekyler.

Pascal Soriot, AstraZenecas koncernchef, säger: "De förändringar vi föreslår innebär en spännande och viktig möjlighet att sätta forskningen i centrum för all vår verksamhet. Våra framgångar på lång sikt är beroende av att vi kan förbättra produktiviteten inom FoU och uppnå ledarskap inom forskningen."

"Vårt företag gör en stor investering i framtiden, för att bygga en dynamisk miljö så vi kan uppnå högre innovationstakt med minskad komplexitet, bättre samarbete och snabbare beslut. Våra strategiska centra kommer också att kunna utnyttja närheten till bioscience-kluster, och våra medarbetare kommer att kunna få tillgång till de främsta akademiska och industriella nätverken, ledande forskare och värdefulla samarbetsmöjligheter."

Konsolideringen av AstraZenecas globala FoU-resurser och uppbyggnaden av ett nytt huvudkontor kommer att få effekter för andra anläggningar under den kommande treårsperioden, särskilt i Storbritannien och USA. De viktigaste förändringarna är följande:

Alderley Park, Cheshire, Storbritannien: Enligt planerna kommer forskning och utveckling inte längre bedrivas i Alderley Park. Omkring 1 600 befattningar kommer att flyttas från Alderley Park. Huvuddelen hamnar i den nya anläggningen i Cambridge, och resten i företagets närbelägna produktionsanläggning i Macclesfield, eller anläggningar utanför Storbritannien. Mer än 700 befattningar utanför FoU-verksamheten förväntas bli kvar i Alderley Park. AstraZeneca kommer att se på alla möjligheter för att säkerställa att Alderley Park får en ljus framtid.

Wilmington, Delaware, USA: När funktionen för global läkemedelsutveckling flyttar, tillsammans med delar av den globala marknadsföringen och USA’s team för specialistvårdsläkemedel, kommer cirka 1 200 befattningar att lämna Wilmington. I Gaithersburg blir nettoökningen omkring 300 nya befattningar. Planerna som blev framlagda i dag kommer att leda till en beräknad personalminskning på ungefär 650 befattningar i USA, medan cirka 170 kommer att flyttas till andra AstraZeneca-anläggningar, i eller utanför USA. Wilmington förblir centrat för marknadsföring och försäljning för Nordamerika, med cirka 2 000 medarbetare.

London, Storbritannien: Huvuddelen av befattningarna vid AstraZenecas huvudkontor i London, inklusive de globala marknadsföringsfunktionerna, förväntas flyttas till det nya centrat i Cambridge. Några befattningar kommer även att flyttas till andra AstraZeneca anläggningar. När huvudkontoret flyttat till Cambridge kommer AstraZenecas kontor i Paddington att stängas 2016. Idag finns cirka 350 befattningar i London.

De föreslagna investeringar med tillhörande förändringar som läggs fram idag kommer att leda till att nästan 2500 befattningar flyttas och en total beräknat personalminskning på cirka 1600 under perioden 2013-2016. Merparten av dessa minskningar blir i USA och Storbritannien.
Programmet förväntas kosta 1,4 miljarder USD i engångskostnader för omstruktureringen, av vilka 800 miljoner förväntas vara kontantkostnader. Därutöver kommer AstraZeneca att investera cirka 500 miljoner USD i uppbyggnaden av det nya centrat i Cambridge. 2016 beräknas de årliga besparingarna från programmet uppgå till cirka 190 miljoner USD.

"Jag inser att våra planer kommer att påverka våra medarbetare och andra intressenter på de berörda platserna. Vi kommer att satsa helhjärtat på att alla medarbetare ska behandlas rättvist och respektfullt under den kommande perioden med förändringar", sade Pascal Soriot.

De slutliga beräkningarna av kostnader och besparingar i samband med programmet, liksom antalet berörda medarbetare inom de olika verksamheterna, kommer att bero på resultatet av de samrådsprocesser som kommer att genomföras i enlighet med lokala bestämmelser.

CONTACTS

Media Enquiries
Jacob Lund +46 8 553 260 20

Investor Enquiries
Karl Hård +44 20 7604 8123 mob: +44 7789 654364