AstraZeneca publicerar årsredovisningen för 2012

AstraZeneca publicerar idag Årsredovisning med information från Form 20-F 2012 på våra hemsidor: www.astrazeneca-annualreports.com/2012/ och www.astrazeneca.se/aktieägare.  I likhet med föregående år kommer vi inte att trycka den svenska versionen av årsredovisningen. Den finns i sin helhet på www.astrazeneca.se/aktieägare.  

Hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen. Fullständig information om vårt hållbarhetsarbete finns på våra hemsidor under rubriken Responsibility respektive Vårt ansvar.

AstraZeneca har idag också publicerat kallelsen till årsstämman 2013 och information till aktieägarna med underlag för de ärenden som ska behandlas på stämman den
25 april 2013. Samma dag publiceras också rapporten för första kvartalet 2013. Kallelsen till årsstämman finns på våra hemsidor, astrazeneca.se och astrazeneca.com.

Kontaktpersoner

Jacob Lund, tf presschef, tel: 08-553 26020, mob: 072 560 21 57
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364