AstraZeneca meddelar idag övergripande resultat i OSKIRA-1 - en fas 3 studie med fostamatinib för behandling av reumatoid artrit

AstraZeneca meddelar idag övergripande resultat i OSKIRA-1, en fas 3- studie för att bedöma effekt och säkerhet av fostamatinib, den första i klassen av orala hämmare av spleen tyrosine kinase (SYK) som utvecklas för reumatoid artrit. OSKIRA -1 hade två primära mål: bedömning av tecken och symptom av reumatoid artrit enligt en vedertagen skala (ACR 20) som bygger på procentuell förbättring av symptom samt enligt en vedertagen röntgenologisk skala (mTSS) som mäter benerosion och minskning av ledspringan med hjälp av röntgen.

I studien uppvisade fostamatinib en statistiskt signifikant förbättring av behandlingssvaret enligt ACR 20 efter 24 veckors behandling både i gruppen med dosering på 100 mg två gånger per dag och i gruppen med en dosering på 100 mg två gånger per dag i fyra veckor följt av 150 mg en gång per dag, jämfört med placebo. Fostamatinib visade ingen statistiskt signifikant skillnad i mTSS jämfört med placebo efter 24 veckor för någon av doseringarna. (För detaljer se bifogad pressrelease.)

Briggs Morrison, Executive Vice President of Global Medicines Development and Chief Medical Officer säger: ”Dessa övergripande resultat ger oss viktig information om säkerheten och effekten hos fostamatinib och visar att läkmedlet har effekt både på tecken och symptom av reumatoid artrit. Vi kommer att invänta resultaten från de återstående fas 3-studierna OSKIRA-2 och OSKIRA-3, för att fortsätta att utvärdera och klargöra profilen hos fostamatinib som en potentiell behandling av reumatoid artrit.”

Läs det fullständiga pressmeddelandet här (PDF 109kb)

Kontaktpersoner:

Jacob Lund, t f Presschef, tel: 08-553 26020, mob: 072 560 21 57
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364