Inflammation och autoimmunitet

Utveckling av nya, banbrytande behandlingar för inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

På AstraZeneca strävar vi efter att utveckla nya behandlingar för en mängd olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. 

Vi utnyttjar vår expertis genom att rikta våra forskningsinsatser inom immunologi mot en bättre förståelse för de gemensamma nämnare som finns mellan många inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vi analyserar de grundläggande drivkrafterna och mekanismerna bakom sjukdomarna. Med denna strategi kan vi identifiera och välja ut läkemedelsmål som har potential att effektivt behandla inte bara en, utan flera, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. I takt med att vi gör framsteg inom området vill vi även bidra med mervärde till forskningsvärlden. Vi vill omdefiniera standarden för hur dessa sjukdomar behandlas, och i slutändan erbjuda läkemedel som förändrar patienters livsvillkor världen över.

Vårt fokus på medicinska behov

  • Gikt

    Gikt är en kronisk, inflammatorisk rubbning i ämnesomsättningen som orsakas av en ansamling av urinsyrakristaller.


  • Lupus

    Lupus attackerar frisk vävnad i kroppen, bland annat hud, leder, hjärna och blodkärl.


  • Reumatoid artrit

    Reumatoid artrit (ledgångsreumatism) är en smärtsam, inflammatorisk och autoimmun sjukdom som orsakar skador på leder och vitala organ.


Inflammation och autoimmunitet

Mer information om vår forskning om inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

ATLAS approval ID: 961733.011