Andningsvägar

Forskningen visar vägen till bättre behandlingar för patienter

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället.

I 40 år har AstraZeneca flyttat fram gränserna för forskningen inom sjukdomar i andningsvägarna. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett, och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagit fram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våra forskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter över hela världen.

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.

Vårt fokus på ouppfyllda medicinska behov

Vi förbättrar vården av patienter genom skräddarsydda behandlingar, teknik och stödverktyg

  • Sjukdomar i andningsvägarna är en global börda

    Vi ökar medvetenheten om de fortsatt stora medicinska behoven inom astma, KOL och idiopatisk lungfibros (IPF).


  • Inhalerade läkemedel och nya kombinationsbehandlingar

    Vi förbättrar vår produktportfölj inom inhalerade läkemedel för att förbättra behandlingsalternativen för patienten.


  • Riktade behandlingsmetoder

    Med nya vetenskapliga insikter om hur sjukdomar i andningsvägarna är uppbyggda, och om olika fenotyper hos olika patienter, kan vi ta fram riktade biologiska läkemedel.


Andningsvägar

Mer information om vår forskning inom sjukdomar i andningsvägarna hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

ATALS approval ID 962763.011