Neurovetenskap

Sjukdomar i centrala nervsystemet, ett område där behovet av nya medicinska lösningar är stort

På AstraZeneca har vi målsättningen att upptäcka och utveckla substanser som förbättrar behandlingar inom neurovetenskapen.

Vi bygger vidare på vårt arv inom forskning- och utveckling genom att fokusera på viktiga områden när det gäller sjukdomar i centrala nervsystemet, smärtlindring och psykiatri. För att utveckla forskningen inom neurovetenskap ytterligare, samarbetar vi med andra aktörer inom såväl läkemedelsbranschen som den akademiska världen. Det finns fortfarande stora medicinska behov inom områdena kognitiva störningar, kronisk smärta och andra störningar i det centrala nervsystemet. 

Vårt fokus på ouppfyllda medicinska behov

Över 450 miljoner människor i världen lider av mentala, neurologiska eller beteenderelaterade problem, och antalet ökar stadigt. Ett sådant exempel är Alzheimers sjukdom. Alzheimers är en dödlig sjukdom som leder till en gradvis nedsättning av minnesförmågan och andra kognitiva förmågor. På AstraZeneca forskar vi för att utveckla kunskapen inom neurovetenskap, och för att kunna tillhandahålla läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers.

Neurovetenskap

Mer information om vår forskning inom neurovetenskap hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-8462-04-21-AZ