Inflammation och autoimmunitet

Utveckling av nya, banbrytande behandlingar för inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar

På AstraZeneca strävar vi efter att utveckla nya behandlingar för en mängd olika inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. 

Vi utnyttjar vår expertis genom att rikta våra forskningsinsatser inom immunologi mot en bättre förståelse för de gemensamma nämnare som finns mellan många inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Vi analyserar de grundläggande drivkrafterna och mekanismerna bakom sjukdomarna. Med denna strategi kan vi identifiera och välja ut läkemedelsmål som har potential att effektivt behandla inte bara en, utan flera, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. I takt med att vi gör framsteg inom området vill vi även bidra med mervärde till forskningsvärlden. Vi vill omdefiniera standarden för hur dessa sjukdomar behandlas, och i slutändan kunna erbjuda läkemedel med möjlighet att påverka patienters livsvillkor världen över.

Vad vi gör

Att förstå Lupus

Lupus är en komplicerad autoimmun sjukdom, som kan ha en påtalig negativ inverkan på patientens livskvalitet. Innovationer inom behandlingen av sjukdomen har släpat efter jämfört med andra autoimmuna sjukdomar. Men den senaste utvecklingen i att förstå den underliggande biologin av sjukdomen ger nytt hopp.

Inflammation och autoimmunitet

Mer information om vår forskning om inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-6558-04-20-AZ