Infektion och vacciner

Vi driver på forskningen för att kunna skydda patienter mot influensa och infektioner

AstraZeneca är ledande vad gäller att driva på forskningen inom infektion och vacciner. Nyckeln till framgång är att ständigt implementera de forskningsframsteg vi når. 

Vi arbetar för att skydda patienter mot influensa och bakteriella infektioner, i synnerhet de bakterier som är resistenta mot befintlig antibiotika.

I Europa leder antimikrobiell resistens till 25 000 dödsfall på grund av sjukhusförvärvade infektioner, samtidigt som det finns 3–5 miljoner allvarliga fall av influensa i världen årligen.

Efterfrågan på att hitta behandlingar mot dessa sjukdomar är stor. Genom att samarbeta globalt och nationellt i bredare forskningskretsar, siktar AstraZeneca på att omvandla forskning till faktiska lösningar på de globala utmaningar som finns inom dessa sjukdomsområden.

Vårt fokus på infektionssjukdomar

Infektionssjukdomar är den näst största dödsorsaken i världen efter hjärtsjukdomar, och står för fler dödsfall per år än cancer.

  • Antimikrobiell resistens

    Antimikrobiell resistens är ett stort hot mot folkhälsan. Eftersom bakterier utvecklar resistens mot befintliga antibiotikapreparat kan dödliga infektioner på nytt bli okontrollerbara.


  • Säsongsinfluensa

    Säsongsinfluensa är ett allvarligt hot mot folkhälsan som orsakar allvarliga sjukdomar och dödsfall hos högriskgrupper.
25 000

Bara i Europa leder Antimikrobiell resistens (AMR) till 25 000 dödsfall per år. Två tredjedelar av dessa beror på Gramnegativa bakterier.

1,5 miljard

I Europa kommer AMR att kosta 1,5 miljarder hälso- och sjukvårdskostnader och produktivitetsförluster. Det visar prognoser från 2007.

1 miljard

Uppskattningsvis 1 miljard drabbas av influensa i världen årligen.

300 000 - 500 000

Influensa orsakar omkring 300 000 – 500 000 dödsfall i världen per år.

Infektion och vacciner

Mer information om vår forskning inom infektion och vacciner hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-8461-04-21-AZ