Eosinofil inflammationssjukdom

Utveckling av nya behandlingar för eosinofil inflammationssjukdom

Eosinofil inflammationssjukdom, även kallat ”Eosinophil-driven diseases” på engelska, är inflammatoriska sjukdomar där förhöjda antal eosinofiler (en typ av vita blodkroppar) är en direkt orsak till eller tros spela en kritisk roll i sjukdomen. 

Exempel på sådana sjukdomar är eosinofil esofagit, eosinofil granulomatos med polyangiit, hypereosinofilt syndrom, vissa typer av näspolyper, svår astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.

På AstraZeneca har vi som mål att utveckla läkemedel mot sjukdomar som drivs av eosinofil inflammation. Vår förhoppning är att kunna förbättra livet för de miljontals patienter världen över som lever med dessa sjukdomar. 1 2

 

Referenser:

1.     American Partnership for Eosinophilic Disorders. Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (EGPA). Accessed 20 November 2018. https: apfed.org/about-ead/eosinophilic-granulomatosis-with-polyangiitis/.

2.     American Partnership for Eosinophilic Disorders. Hypereosinophilic Syndromes. Accessed 16 September 2019. https://apfed.org/about-ead/hypereosinophilic-syndrome/.
 

Promomats: SE-8460-04-21-AZ

Inflammation och autoimmunitet

Mer information om vår forskning om eosinofil inflammationssjukdom hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com