Hjärta/kärl, njur och metabola sjukdomar

På AstraZeneca har vi ambitionen att bryta det konventionella tankesättet inom behandlingen av dessa sjukdomar.

På AstraZeneca har vi ambitionen att bryta det konventionella tankesättet inom behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

AstraZenecas strategi för sjukdomsbehandling kretsar kring patienten. Genom att förena våra forskningsområden hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar  kan flera riskfaktorer bemötas samtidigt.

Med vårt nya angreppsätt kan vi se på patienternas behov som en helhet, istället för per sjukdomsområde och vi kan göra saker annorlunda genom att flytta fokus från att behandla patienter mot en enda sjukdom och istället hantera överlappande sjukdomsområden och riskfaktorer. Inom alla våra forskningsområden strävar vi efter att minska den ohälsa och dödlighet som kardiovaskulära sjukdomar orsakar, inklusive skador på organen.

Vårt vetenskapliga mål är att bromsa utvecklingen av CV-relaterade sjukdomar, och i sista hand ändra eller till och med stoppa sjukdomens naturliga förlopp och regenerera organ.

 

Vårt fokus

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Det finns 38 miljoner patienter med hjärtsvikt globalt. Många av dessa har minst en underliggande sjukdom som tex diabetes typ-2.


 • Ateroskleros (åderförkalkning)

  Tecken och symtom föreligger för måttlig till svår ateroskleros; Men blir kanske inte diagnostiseras förrän efter hjärtattack eller stroke.


 • Metabola sjukdomar

  Diabetes är en växande sjukdom, och en enorm global börda som bedöms påverka fler än 592 miljoner människor år 2035


 • Njursjukdomar

  Kronisk njursvikt (CKD) är ett komplicerat, funktionsnedsättande tillstånd där 200 miljoner vuxna diagnostiseras över hela världen.


Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar

Mer information om vår forskning inom hjärt-och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

[1] cardiovascular (CV), renal and metabolic diseases (CVRM)

SE-3422-04-18-AZ