Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar

Genom framsteg inom vår forskning hjälper vi människor med hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar att bevara och förbättra sin hälsa.

På AstraZeneca har vi ambitionen att bryta det konventionella tankesättet inom behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

AstraZenecas strategi för sjukdomsbehandling kretsar kring patienten. Genom att förena våra forskningsområden hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar och kronisk njursvikt kan vi erbjuda en strategi där flera riskfaktorer bemöts samtidigt under ett gemensamt namn: Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar.

Detta angreppsätt innebär att vi kan se på patienternas behov som en helhet, istället för per sjukdomsområde. Det är extra viktigt eftersom vi vet att exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar är en välkänd konsekvens av diabetes och kronisk njursvikt. Inom alla våra forskningsområden strävar vi efter att minska den ohälsa och dödlighet som kardiovaskulära sjukdomar orsakar, inklusive skador på organen.

Läs mer

AstraZeneca har stått för innovation inom behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar i över 100 år. Vi strävar efter att utmana traditionella tankesätt genom forskning. Därför kommer vi att:

 • Fortsätta att bygga vidare på vår produktportfölj inom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes för att kunna hjälpa fler patienter.
 • Undersöka effektiviteten hos behandlingsalternativ för att minska antalet hjärt- och kärlsjukdomar och dödsfall hos en bred grupp av högriskpatienter, utöver de som har akut kranskärlssjukdom.
 • Arbeta för ett paradigmskifte i behandlingen av diabetes typ 2, med fokus på kombinationsbehandlingar i tidigt sjukdomsstadium.
 • Utveckla nya behandlingar mot blodbrist för människor med kronisk njursvikt.

Vårt långsiktiga mål är att genom forskning erbjuda läkemedel som förändrar behövande människors livsvillkor. På så sätt kan vi vara med och bidra till en förbättrad hälsa för miljontals människor runt om i världen.

Vårt fokus på ouppfyllda behov

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Hjärt- och kärlsjukdomar står för 30 % av alla dödsfall globalt.


 • Akut kranskärlssjukdom

  Akut kranskärlssjukdom, som innefattar hjärtinfarkt och instabil kranskärlssjukdom, står för nästan hälften av alla dödsfall i världen som är relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar.


 • Diabetes

  Diabetes är en växande sjukdom, och en enorm global börda som bedöms påverka fler än 592 miljoner människor år 2035.


 • Kronisk njursvikt

  Kronisk njursvikt är en komplex, funktionsnedsättande sjukdom som drabbar över 70 miljoner människor över hela världen och fler än 20 miljoner vuxna i USA.


Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar

Mer information om vår forskning inom hjärt-och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-1869-19-04-17-AZ