Covid-19 pandemin har fått konsekvenser för cancerdiagnostiken i Sverige1


Före pandemin hade antalet dödsfall planat ut eller till och med minskat för vissa cancerformer i takt med att patienter tagit en mer aktiv del i sin vård, behandlingsalternativen blivit bättre och läkemedlen blivit fler.2-3 Covid-19 pandemin har helt eller delvis avbrutit denna positiva utveckling över hela världen4 och kan komma att påverka möjligheterna att ställa en tidig diagnos och som följd därav försämra sjukdomsutfallet för vissa patienter. Kvartal 3 2020 hade antalet cancerdiagnoser under året minskat med cirka 40 procent.5-9

Denna minskning kommer troligen att fortsätta så länge vi har en pandemi. Även om nedgången här i Sverige inte har varit lika stor så har antalet cancerdiagnoser fallit med ca 10% under 2020 jämfört med 2019.1 I rapporten ”Uppskjuten cancervård” framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan, kan man läsa att pandemin har påverkat hälso- och sjukvården genom att resurser på kort tid ställts om till vård av Covid-19 patienter. Dessutom har många individer avstått från att söka vård för nytillkomna symptom på grund av oro för smitta eller för att undvika att belasta vården.

För att uppmärksamma och försöka minska effekterna av detta har AstraZeneca gått samman med globala patientorganisationer som representerar miljontals patienter över hela världen och startat Världen är förändrad, cancern är densamma. Detta program syftar till att öka medvetenheten om hur Covid-19 påverkar cancervården och att uppmana patienter att kontakta sin läkare och fortsätta med behandling och kontroller. Det gäller alla som har gjort uppehåll i behandlingen, missat en rutinkontroll eller fått symtom som kan bero på cancer.Budskapet är: Vänta inte, Kontakta din läkare, Bli undersökt
Detta är avgörande. Vi anpassar oss till nya normer i samhället men cancern har inte förändrats utan finns kvar som ett globalt problem. I det globala samarbetet eftersträvar vi att sjukvårdsorganisationer och beslutsfattare ska se till att det finns tillräcklig kapacitet till diagnosticering och behandling av cancerpatienter på ett smittsäkert sätt.Världen är förändrad, Cancern är densamma har tagits fram i samarbete med:

Referenser: 

1. Cancercentrum.se; Rapport uppskjuten cancervård, delrapport 3, inrapporteringsstatistik canceranmälan till cancerregistret, jämförelse diagnosår 2020 och 2019. Registeruttag 2021-02-25

2. S Larønningen, A Skog, J Gulbrandsen, TB Johannesen, IK Larsen, B Møller, G Ursin: Kreftdiagnostikk under Covid-19. Oslo: Kreftregisteret, 2021

3. Hashim, D., Boffetta, P., La Vecchia, C., Rota, M., Bertuccio, P., Malvezzi, M. and Negri, E., 2016. The global decrease in cancer mortality: trends and disparities. Annals of Oncology, 27(5), pp.926-933.

4. Cancer.org. 2018. Facts & Figures 2018: Rate Of Deaths From Cancer Continues Decline. [online] Available at: https://www.cancer.org/latest-news/ facts-and-figures-2018-rate-of-deaths-from-cancer-continues-decline.html [Accessed 2 October 2020].

5. Richards, M., Anderson, M., Carter, P. et al. The impact of the COVID-19 pandemic on cancer care. Nat Cancer 1, 565–567 (2020). https://doi.org/ 10.1038/s43018-020-0074-y. Accessed September 2020.

6. De Vincentiis L, et al. Cancer diagnostic rates during the 2020 ‘lockdown’, due to COVID-19 pandemic, compared with the 2018–2019: an audit study from cellular pathology. Journal of Clinical Pathology Published Online First: 19 June 2020. doi: https://jcp.bmj.com/content/early/2020/06/19/ jclinpath-2020-206833

7. Mahase Elisabeth. Covid-19: Urgent cancer referrals fall by 60%, showing “brutal” impact of pandemic BMJ 2020; 369 :m2386.

8. Maringe, C., et al., (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. The Lancet Oncology, 21(8), pp.1023-1034.

9. England.nhs.uk. (2020). Statistics » Cancer Waiting Times. Available at: https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/cancer-waitingtimes/ [Accessed October 2020].

10. Kaufman, H., et al., (2020). Changes in the Number of US Patients With Newly Identified Cancer Before and During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. JAMA Network Open, 3(8), p.e2017267.

11. Rosenbaum, L., et al., (2020). The Untold Toll — The Pandemic’s Effects on Patients without Covid-19. New England Journal of Medicine, 382(24), pp.2368-2371.

12. The Lancet Oncology, (2020). Safeguarding cancer care in a post-COVID-19 world. The Lancet Oncology, 21(5), p.603

SE-8699-05-21-ONC