Cancer

Målet är att en dag kunna eliminera cancer som dödsorsak

Att bekämpa cancer kräver innovativ forskning

Trots att forskning och utveckling fortsätter att öka vår förståelse av och vår kamp mot cancer, är det fortfarande mer än åtta miljoner människor som mister livet varje år i sjukdomen.

På AstraZeneca fokuserar vi på cancerforskningen för att kunna erbjuda läkemedel som förändrar liv, till de patienter som bäst behöver dem. Vi har en produktportfölj med cancerläkemedel som är kombinationsinriktad, den utnyttjar olika vetenskapliga plattformar för att tillgodose det medicinska behovet inom en mängd olika cancerformer. Det som driver oss är ambitionen att via forskning och samarbete nå dagen då cancer som dödsorsak är historia.

Vad vi görFokusområden

Vi arbetar inom fyra strategiska områden för att uppnå våra mål inom cancerforskningen:


Fokus på fyra vetenskapliga plattformar

På AstraZeneca arbetar vi dagligen med att kartlägga de bakomliggande biologiska drivkrafterna för cancer. För att lyckas har vi identifierat fyra vetenskapliga plattformar som alla spelar en viktig del för framtidens cancerforskning: Immunonkologi, tumördrivare, reparation av DNA-skador och antikroppsdrogkonjugat.


Dra nytta av vår globala närvaro

AstraZeneca har kontor och anläggningar på många platser världen över. På senare tid har vi dessutom expanderat vår verksamhet i länder som USA, Italien, Frankrike, Spanien, Japan och Kina. Vårt mål är att dra nytta av vår globala närvaro genom att samla kunskap från anställda från olika delar av världen.

Utveckla precisionsmedicin mot de vanligaste och farligaste tumörtyperna

Vi arbetar med så kallade biomarkörsdrivna indikationer för att förbättra femårsöverlevnad inom fem olika tumörtyper, inklusive äggstockscancer och icke-småcellig lungcancer (NSCLC).


Fokus på sjukdomar i tidigt stadium och minska riskerna för återfall

För att försöka minska de risker som cancersjukdomar innebär bidrar vi till hälso- och sjukvårdslösningar som kan 1.) identifiera och behandla patienter tidigare i sjukdomsförloppet och 2.) motverka återfall hos patienter genom att hantera eventuell primär eller förvärvad resistens mot vissa behandlingar.


Våra vetenskapliga plattformar

Vi har bestämt oss för att koncentrera oss på fyra vetenskapliga plattformar som vi tror ger oss chansen att på bästa möjliga sätt att hitta vägar till effektiva läkemedel. • Drivkrafterna bakom tumörer och resistensmekanismer

  Vi utvecklar behandlingar som riktar in sig på specifika mutationer för att attackera cancerceller.


 • Reparation av DNA-skador

  Vi lägger fokus på reparationsprocessen av DNA för att kunna blockera tumörcellernas förmåga att reproducera sig.


 • Antikroppskonjugat

  Vi beväpnar antikroppar med cancerdödande egenskaper, så att de målinriktat kan angripa tumörer.


 • Immunonkologi

  Vi använder kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancer.


Fokus på viktiga sjukdomar

Det finns många typer av cancersjukdom. För att vi ska vara mest effektiva har vi valt att koncentrera oss på följande viktiga sjukdomar.
Lungcancer


Cancer i urinblåsan

Bröstcancer


Bukspottkörtelcancer

Äggstockscancer


Hematologi

Levercancer


Prostatacancer

Cancer.nu

För dig som behöver information och stöd om hur man upptäcker, behandlar och lever med cancer: Besök gärna www.cancer.nu. Där hittar du även lungkollen, ett symtomtest för dig som vill undersöka din lunghälsa.

Lung Ambition Alliance

AstraZeneca är en av grundarna till organisationen Lung Ambition Alliance

– ett omfattande samarbete med syfte att förändra sättet vi ser på lungcancer och genom olika initiativ verka för förbättrad tillgång till bland annat screening och tidigare diagnoser. I den nya organisationen samlas cancer experter för att uppnå en tydlig målsättning: att fördubbla femårsöverlevnaden för lungcancer-patienter till 2025
Läs mer här

Cancer

Mer information om vår cancerforskning hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-3432-04-19-AZ