Cancer

Målet är att en dag kunna eliminera cancer som dödsorsak

Att bekämpa cancer kräver innovativ forskning

Trots att forskning och utveckling fortsätter att öka vår förståelse av och vår kamp mot cancer, är det fortfarande mer än åtta miljoner människor som mister livet varje år i sjukdomen.

På AstraZeneca fokuserar vi på cancerforskningen för att kunna erbjuda läkemedel som förändrar liv, till de patienter som bäst behöver dem. Vi har en produktportfölj med cancerläkemedel som är kombinationsinriktad, den utnyttjar olika vetenskapliga plattformar för att tillgodose det medicinska behovet inom en mängd olika cancerformer. Det som driver oss är ambitionen att via forskning och samarbete nå dagen då cancer som dödsorsak är historia.


Lung Ambition Alliance

AstraZeneca är en av grundarna till organisationen Lung Ambition Alliance – ett omfattande samarbete med syfte att förändra sättet vi ser på lungcancer-behandling och genom olika initiativ verka för förbättrad tillgång till bland annat screening och tidigare diagnoser. I den nya organisationen samlas cancer experter för att uppnå en tydlig målsättning: att fördubbla femårsöverlevnaden för lungcancer-patienter till 2025
Våra vetenskapliga plattformar

Vi har bestämt oss för att koncentrera oss på fyra vetenskapliga plattformar som vi tror ger oss chansen att på bästa möjliga sätt att hitta vägar till effektiva läkemedel.

Immunonkologi

Vi använder kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancer


 • Drivkrafterna bakom tumörer och resistensmekanismer

  Vi utvecklar behandlingar som riktar in sig på specifika mutationer för att attackera cancerceller.


  Titta på filmen
 • Reparation av DNA-skador

  Vi lägger fokus på reparationsprocessen av DNA för att kunna blockera tumörcellernas förmåga att reproducera sig.


  Titta på filmen
 • Antikroppskonjugat

  Vi beväpnar antikroppar med cancerdödande egenskaper, så att de målinriktat kan angripa tumörer.


  Titta på filmen

Fyra huvudsakliga sjukdomar

Det finns många typer av cancersjukdom. För att vi ska vara mest effektiva har vi valt att koncentrera oss på fyra viktiga sjukdomar.

Lungcancer

Bröstcancer

Äggstockscancer

Hematologi

Cancer

Mer information om vår cancerforskning hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-3432-04-19-AZ