Cancer

Forskningen inom cancerområdet är intensiv. Målet är att en dag kunna eliminera cancer som dödsorsak.

Att bekämpa cancer kräver innovativ forskning 

Trots att forskning och utveckling fortsätter att öka vår förståelse av och vår kamp mot cancer, är det fortfarande mer än åtta miljoner människor som mister livet varje år i sjukdomen. På AstraZeneca fokuserar vi på cancerforskningen för att kunna erbjuda läkemedel som förändrar liv, till de patienter som bäst behöver dem. Vi har en produktportfölj med cancerläkemedel som är kombinationsinriktad, den utnyttjar olika vetenskapliga plattformar för att tillgodose det medicinska behovet inom en mängd olika cancerformer. Det som driver oss är ambitionen att via forskning och samarbete nå dagen då cancer som dödsorsak är historia.

Vårt fokus på ouppfyllda medicinska behov

 • Immunonkologi

  Vi använder kroppens eget immunsystem för att bekämpa cancer.


  Titta på filmen
 • Drivkrafterna bakom tumörer och resistensmekanismer

  Vi utvecklar behandlingar som riktar in sig på specifika mutationer för att attackera cancerceller.


  Titta på filmen
 • Reparation av DNA-skador

  Vi lägger fokus på reparationsprocessen av DNA för att kunna blockera tumörcellernas förmåga att reproducera sig.


  Titta på filmen
 • Antikroppskonjugat

  Vi beväpnar antikroppar med cancerdödande egenskaper, så att de målinriktat kan angripa tumörer.


  Titta på filmen

Cancer

Mer information om vår cancerforskning hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-1868-19-04-17-AZ