Andningsvägar

Forskningen visar vägen till bättre behandlingar för patienterSjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället.

Uppskattningsvis 600 miljoner människor lider av astma eller Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider ca 70% av alla personer med astma också av allergier. Det finns flera typer av allergisk astma. Vilka symptom man har beror på själva orsaken till allergin. Förutom allergener kan symtom av astma utlösas av irriterande partiklar i luften eller en luftvägsinfektion, men även av motion och vissa mediciner. Astmasymtom kan ofta hanteras med hjälp av medicinering, som tillfälligt lindrar symtomen.

I 40 år har AstraZeneca flyttat fram gränserna för forskningen inom sjukdomar i andningsvägarna och vi har i årtionden tagit fram läkemedel som hjälper patienter med dessa sjukdomar. Den senaste utvecklingen kring förståelsen av sjukdomar i andningsvägarna gör att vi är på väg in en tid som kan möjliggöra vetenskapliga genombrott som förhoppningsvis kan leda till att vi kan hjälpa personer med astma och KOL på ett bättre sätt.

 

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.Vårt fokus på ouppfyllda medicinska behov

Vi förbättrar vården av patienter genom att utveckla mer specifika behandlingar, teknik och stödverktyg

  • Sjukdomar i andningsvägarna är en global börda

    Vi ökar medvetenheten om de fortsatt stora medicinska behoven inom astma, KOL och idiopatisk lungfibros (IPF).


  • Inhalerade läkemedel och nya kombinationsbehandlingar

    Vi fortsätter utveckla vår produktportfölj inom inhalerade läkemedel för att förbättra behandlingsalternativen för patienten.


  • Riktade behandlingsmetoder

    Med nya vetenskapliga insikter om hur sjukdomar i andningsvägarna är uppbyggda, och om olika fenotyper hos olika patienter, kan vi ta fram riktade biologiska läkemedel.


Andningsvägar

Mer information om vår forskning inom sjukdomar i andningsvägarna hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-3433-04-18-AZ