Andningsvägar och Immunologi

Forskningen visar vägen till bättre behandlingar för patienterSjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället.

Uppskattningsvis 600 miljoner människor lider av astma eller Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider ca 70% av alla personer med astma också av allergier. Det finns flera typer av allergisk astma. Vilka symptom man har beror på själva orsaken till allergin. Förutom allergener kan symtom av astma utlösas av irriterande partiklar i luften eller en luftvägsinfektion, men även av motion och vissa mediciner. Astmasymtom kan ofta hanteras med hjälp av medicinering, som tillfälligt lindrar symtomen.

I 40 år har AstraZeneca flyttat fram gränserna för forskningen inom sjukdomar i andningsvägarna och vi har i årtionden tagit fram läkemedel som hjälper patienter med dessa sjukdomar. Den senaste utvecklingen kring förståelsen av sjukdomar i andningsvägarna gör att vi är på väg in en tid som kan möjliggöra vetenskapliga genombrott som förhoppningsvis kan leda till att vi kan hjälpa personer med astma och KOL på ett bättre sätt.

Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.
Sjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället. Kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) är för närvarande den fjärde största orsaken till dödsfall globalt sett,och uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av astma. På AstraZeneca har vi i årtionden tagitfram läkemedel som hjälper patienter med sjukdomar i andningsvägarna. Idag förbättrar våraforskare kontinuerligt behandlingen av astma och KOL, och bidrar till bättre vård av patienter överhela världen.
Men vårt arbete slutar inte där. Vi fortsätter att utveckla biologiska läkemedel ochinhalationsbehandlingar, unika läkemedelskombinationer och teknik för att säkerställa att allapatienter får rätt behandling.

Det är verkligen en spännande tid att arbeta med vårt forskningsområde andningsvägar just nu. AstraZenecas forskning utvecklas ständigt och våra läkemedel inom området kan spela en betydande roll för patienter, både idag och i framtiden.

Liz Bodin Head of Life Cycle Management, Respiratory Biologics

Vårt fokus på ouppfyllda medicinska behov
Vi förbättrar vården av patienter genom att utveckla mer specifika behandlingar, teknik och stödverktyg inom flera områden:

Astma

Astma är en vanlig inflammatorisk andningssjukdom som kan orsaka andfåddhet och väsande andning. Sjukdomens allvarlighetsgrad och frekvens varierar kraftigt hos olika individer. Astma påverkar hälsan och det dagliga livet för hela 339 miljoner människor världen över.Idiopatisk lungfibros (IPF)

IPF är en allvarlig kronisk, progressiv sjukdom i andningsvägarna som kan orsaka omfattande skador på lungorna. Hur allvarlig sjukdomen blir varierar kraftigt mellan patienterna, men över tid upplever de flesta en gradvis försämring av lungfunktionen.Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

KOL är en progressiv sjukdom som kan orsaka försämrat luftflödet i lungorna, vilket resulterar till andfåddhet och svårigheter att andas. Det gör att de som drabbas av sjukdomen bland annat orkar mindre och lätt blir trötta, vilket försämrar deras livskvalitet. KOL påverkar uppskattningsvis 384 miljoner människor i världen.Kronisk hosta

Kronisk hosta drabbar oftast dem som har en inflammatorisk respiratorisk sjukdom eller halsbränna, men det kan också uppkomma utan erkänd orsak. För dessa patienter finns inga effektiva behandlingar tillgängliga. Kronisk hosta kan få dramatiska fysiska, sociala och psykiska konsekvenser för de drabbade.Andningsvägar

Mer information om vår forskning inom sjukdomar i andningsvägarna hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

PromoMats: SE-6556-04-20-AZ