Andningsvägar och Immunologi

Forskningen visar vägen till bättre behandlingar för patienterSjukdomar i andningsvägarna är en stor börda, både för patienter och för samhället.


Uppskattningsvis 600 miljoner människor lider av astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider ca 70% av alla personer med astma också av allergier. Det finns flera typer av allergisk astma. Vilka symptom man har beror på själva orsaken till allergin. Förutom allergener kan symtom av astma utlösas av irriterande partiklar i luften eller en luftvägsinfektion, men även av motion och vissa mediciner. Astmasymtom kan ofta hanteras med hjälp av medicinering, som tillfälligt lindrar symtomen.

I närmare 50 år har AstraZeneca flyttat fram gränserna för forskningen inom sjukdomar i andningsvägarna och vi har i årtionden tagit fram läkemedel som hjälper patienter med dessa sjukdomar. Den senaste utvecklingen kring förståelsen av sjukdomar i andningsvägarna gör att vi är på väg in en tid som kan möjliggöra vetenskapliga genombrott som förhoppningsvis kan leda till att vi kan hjälpa personer med astma och KOL på ett bättre sätt.

Det är en spännande tid för oss just nu. Vi har byggt upp vår forskning inom sjukdomar i andningsvägarna i över 45 år, ett arbete som lett oss in på det bredare vetenskapliga fältet immunologi.

Pablo Panella SvP, Global Respirator & Immunology

Vårt fokus på ouppfyllda medicinska behov

Andningsvägar

Mer information om vår forskning inom sjukdomar i andningsvägarna hittar du på vår globala hemsida

AstraZeneca.com

SE-8255-03-21-AZ