Forskningen finns i vårt DNA

På AstraZeneca är forskning själva kärnan i allt vi gör. Forskningen är vår identitet

Världsledande forskning
Vår forskningsportfölj

Vi har goda förutsättningar att utveckla vår produktportfölj - med över 100 läkemedelskandidater i olika faser av kliniska prövningar

146

läkemedelsprojekt i vår pipeline

1

nya molekyler som godkänts senaste kvartalet

14

nya molekyler i sen klinisk utveckling