Forskning - en del av vårt DNA

Banbrytande forskning


Vår forskningsportfölj

Vi har goda förutsättningar att utveckla vår produktportfölj - med över 100 läkemedelskandidater i olika faser av kliniska prövningar

137

läkemedelsprojekt i vår pipeline

11

nya molekyler i sen klinisk utveckling