Forskningen finns i vårt DNA

På AstraZeneca är forskning själva kärnan i allt vi gör. Forskningen är vår identitet

Världsledande forskning


Vår forskningsportfölj

Vi har goda förutsättningar att utveckla vår produktportfölj - med över 100 läkemedelskandidater i olika faser av kliniska prövningar

132

läkemedelsprojekt i vår pipeline

12

nya molekyler i sen klinisk utveckling