Hållbar verksamhet

Ett hållbart arbete för ökad tillgång till läkemedel

Tillgång till hälso- och sjukvård

Vi vill göra det lättare för människor att få tillgång till våra läkemedel, i synnerhet på tillväxtmarknaderna. Vi arbetar också med att utveckla starka samarbeten med många olika partners för att stärka kompetensen inom hälsovård, framförallt i utvecklingsländer.

Miljöskydd

Varje dag arbetar vi med att värna om naturresurser och säkerställa att våra produkter är så miljövänliga som möjligt, hela vägen från utveckling och produktion till patientanvändning.

Etik och transparens

Vi vill bli värderade utifrån våra läkemedel och förtjäna förtroende genom sättet vi arbetar. För att nå dit har vi på AstraZeneca skapat ett omfattande ramverk för hur vi bedriver vår verksamhet. Det inkluderar givetvis regler för hur affärer ska genomföras och avtal ska följas, men också riktlinjer för hur vi som företag ska verka gentemot vår omvärld.
Vårt hållbarhetsarbete i korthet

Höjdpunkter från 2016

Hälso- och sjukvård

2.7 miljoner

patienter har screenats för högt blodtryck som en del av vårt Healthy Heart Africa-program

Ökade mest 

från 15:e plats 2014 till 7:e plats 2016 i det globala indexet Access to Medicine Foundation

10 miljoner USD

till ett femårigt offentligt-privat samarbetsprojekt med amerikanska PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief)

Miljöskydd

5%

minskade koldioxidutsläpp sedan 2015                                                     

A-listade på CDP:s ranking

för god vattenförvaltning och anpassning till klimatförändringar 

En fyrdubbling

av våra inköp av certifierad energi utan koldioxidutsläpp från förnybara energikällor - till 445 000 MWh - sedan 2015

Etik och transparens

Alla

våra anställda har blivit utbildande i vår uppförandekod                       

Vi har signerat

Davosdeklarationen om bekämpning av antimikrobiell resistens

16,5 miljoner USD

är värdet på förfalskade och olagliga AstraZeneca-läkemedel som har beslagtagits                                                                                                   

Samhällsstöd

Vårt samhällsstöd inkluderar samarbeten med stödorganisationer, bidrag till nya initiativ inom forskning och lokalt engagemang på de platser vi är verksamma. Vi samarbetar exempelvis med flera "Science centers", däribland Universeum och Tom Tits.


Hållbar verksamhet kräver en tydlig styrning

På AstraZeneca har den globala ledningen högsta ansvar för att våra hållbarhetsmål implementeras i hela verksamheten. Ramverket för vårt hållbarhetsarbete visar vårt engagemang att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.