Högt tempo

i den nya fabriken för biologiska läkemedel i Södertälje – och nu börjar rekryteringen

Ett vattentätt skal finns på plats, rekryteringen har börjat och de kommande månaderna kommer upp till 300 personer dagligen arbeta med att färdigställa insidan och inreda den nya fabriken för biologiska läkemedel i Södertälje. – Det är bråda tider sammanfattar Mike Austin som leder projektet och som kommer att vara ansvarig chef när fabriken är i drift.

 

Datum 2016-12-06

 

Arbetet med att uppföra den nya fabriken för biologiska läkemedel i Gärtuna utanför Södertälje startade i augusti 2015. Mindre än ett år senare var fabrikens skal på plats.

-          Skalet byggdes väldigt fort och är ett resultat av utmärkt samarbete mellan Sweden Operations, Global engineering och projektteamet, säger Mike Austin – och fortsätter:

-          I oktober nästa år kommer fabriken att vara mekaniskt klar vilket betyder att byggnaden med all sin processutrustning är klar för drift. Då inleds en noggrann valideringsprocess. I slutet av 2018 kommer de första produkterna för kliniska prövningar för AstraZeneca och MedImmune att levereras från fabriken och i slutet av 2019 kommer de första produkterna för kommersiell användning att vara klara för leverans.                                                                    

Mike Austin, General Manager Biologics, AstraZeneca

För att kunna hålla den strama tidplanen behöver många saker göras parallellt och tre stora entreprenörer har varit iblandade i arbetet.  Just nu pågår arbetet med att färdigställa insidan och att inreda fabriken. Samtidigt genomförs de viktiga och noggranna acceptanstesterna för utrustningen som ska in i fabriken, som till exempel de olika produktionslinjerna. Detta görs hos de olika leverantörerna i USA, Italien och Tyskland.

Den nya fabriken är på 14000 kvm och byggd för att det på ett smidigt och flexibelt sätt ska gå att anpassa den efter förändringar i AstraZenecas forskningsportfölj.  På första våningen finns utrymmen för bland annat inspektion och packning liksom ett stort kyl-lager och en matsal. På andra våningen finns kontor och utrymmen för fyllning av förfyllda sprutor och ampuller, formulering och laboratorier för kvalitetskontroll.

När fabriken är i full gång kommer åtminstone 150 personer jobba här och planen är att rekrytera både internt och externt.

Det kommer krävas specialkompetens för tillverkning av biologiska läkemedel för cirka 20-30 av tjänsterna, övriga roller innebär spännande möjligheter för en bredare grupp, till exempel för medarbetare inom AstraZeneca med rätt kompetens.

-          Vi har just startat annonseringen av de första 18 tjänsterna och nästa år kommer ytterligare 50 tjänster annonseras. De sista medarbetarna rekryteras under 2018 och 2019, säger Mike Austin.

Det var 2015 som AstraZenecas styrelse beslutade att investera in en fabrik för fyllning och packning av biologiska läkemedel på Gärtuna-anläggningen i Södertälje. Beslutet togs mot bakgrund av AstraZenecas snabbt växande andel av biologiska läkemedel i forskningsportföljen och behovet av ökad intern produktionskapacitet.

-          Jag är väldigt nöjd med det stora intresset och stödet från det svenska teamet kring det här projektet och ser med stor tillförsikt fram emot fortsättningen, avslutar Mike Austin.

Är du intresserad av att arbeta på AstraZeneca, Sweden Biologics? Håll utkik efter tjänster på:

https://careers.astrazeneca.com/locations/sweden/swe

Atlas approval ID: 1022436.011