Öppen redovisning av värdeöverföringar till Hälso- och sjukvården

EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Association) antog 2013 en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso-och sjukvårdsorganisationer öppet skall redovisas. Detta initiativ gäller hela Europa. Läkemedelsföretag som agerar på den svenska marknaden kommer därför att publicera vilka individer  eller organisationer i Sverige som har fått värdeöverföringar under ett visst år, samt det sammanlagda värdet av dessa.

Som medlem i Läkemedelsindustriföreningen, LIF, och fullvärdig medlem i EFPIA  arbetar AstraZeneca för transparens vid interaktioner med hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer och att dessa transaktioner registreras och rapporteras i enlighet med alla tillämpliga lokala krav för transparens.

Här finns rapporten för AstraZenecas värdeöverföringar till hälso- och sjukvårdspersonal/organisationer under 2016.

Metoddokumentet beskriver hur värdeöverföringarna har samlats in, vad som inkluderas och hur olika saker har definierats.

Läs gärna mer på www.lif.se

 

Metoddokumentet nedan beskriver hur värdeöverföringarna har samlats in, vad som inkluderas och hur olika saker har definierats