Stephen Delaney arbetar på ”IMED” (Innovative Medicines and Early Development) på AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg. På hans enhet pågår forskning om respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. I Stephens nuvarande arbetsuppgifter ingår bland annat att utveckla biomarkörer, och att identifiera nya mål i kroppen att rikta läkemedel mot. 

Stephen tog en PhD i molekylärbiologi vid Imperial College i London. Efter studierna flyttade han till Australien för att utveckla sin roll som forskare. En av hans tidiga forskarbedrifter var att lyckas identifiera de gener som krävs för att hjärnan hos bananflugor ska kunna utvecklas. Han tog sedan fram en av de första metoderna för att studera cystisk fibros hos möss, där samma genförändring fanns som hos människor med samma sjukdom. Det följdes av arbete med genterapi mot just cystisk fibros, i ett samarbete med Boehringer Ingelheim och Human Genetics-enheten på Medical Research Council (MRC) i Edinburgh.

Stephen började på AstraZeneca som gruppledare år 1997. Sedan dess har han arbetat i många projekt inom upptäckt och utveckling av läkemedel, och har dessutom varit projektledare för arbete med små molekyler och biologiska läkemedel. Stephen flyttade till sin nuvarande arbetsplats på AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg år 2011, när IMED för respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar bildades.

Nya strategier för behandling av astma


Arbetet med TLR:s (”Toll-like” receptorer) är otroligt spännande. De resultat vi sett hittills med dem i Fas 1-studier ger oss möjligheten att genom gediget samarbete göra konkreta framsteg inom ett väldigt komplicerat område.

Stephen Delaney

SE-1683-01-19-AZ