Samuel började arbeta på Astra 1993 som laboratorieingenjör. Innan han kom till Astra jobbade han tre år som processingenjör på läkemedelsbolaget Fermenta. Han har 4-årig teknisk utbildning med inriktning på kemi.

De första 23 åren arbetade han på kvalitetskontroll med analyser av allt från råvaror till färdig produkt. Då handlade det först och främst om analyser av frystorkade produkter och orala lösningar.

Sedan ett år tillbaka arbetar han med kvalitetskontroll av förpackningar där man är ett team på 34 personer som är uppdelade på två grupper med ett tätt samarbete mellan grupperna. Arbetsuppgifterna består bland annat av analyser, provmottagning, granskning, avvikelseutredning, projekt och instrumentutveckling och förbättring. I enkla ordalag betyder det att man t.ex. kontrollerar att förpackningar och bi-packsedlar ser ut som de ska och har den information som krävs av respektive mottagarland både i text och blindskrift. Antalet förpackningar som kontrolleras är ca 13 800 per år och antalet olika typer av förpackningar är ca 6 500.

I 18 år har Samuel också arbetat som skyddsombud och numera som huvudskyddsombud. I detta arbete stöttar han de övriga skyddsombuden i deras uppdrag med att säkerställa en säker arbetsmiljö inom sina respektive skyddsområden. Han är också med på riskgranskningar, skyddsronder och stöttar vid individuella ärenden som t.ex. rehabiliteringar och konflikter på arbetsplatsen. Arbetsmiljönätverksträffar med andra stora företag för att utbyta erfarenheter står också på Samuels dagordning.


PromoMats: 3072-01-2019-AZ