Regina är Senior Director och chef för avdelningen Bioscience Heart Failure på IMED (Innovative Medicines and Early Development) på AstraZeneca i Göteborg. Det innebär bland annat att hon har övergripande ansvar för att vidareutveckla AstraZenecas produktportfölj inom området Hjärt- och kärlsjukdomar och hjärtsvikt. Regina har en lång akademisk bakgrund, och har verkat på flera universitet världen över.

Regina tog sin PhD i kardiovaskulär fysiologi/farmakologi på Göteborgs universitet 1993. Hon fortsatte sedan sitt akademiska arbete i åtta år. Under sin tid inom akademin arbetade Regina på Göteborgs universitet, University of Ottawa, University of Queensland och University of Nevada. År 1997 blev hon också utsedd till Associate Professor vid Göteborgs universitet.

Regina har en bred forskarbakgrund inom human- och djurfysiologi, särskilt inom kardiovaskulär fysiologi. Hon har publicerat över 40 vetenskapliga översikter och artiklar inom området. Hon har djup kunskap om ateroskleros och kardiovaskulär fysiologi – inklusive sjukdomsmekanismer, preklinisk forskning och aktuella behandlingsmetoder.

Under sina 14 år på AstraZeneca har Regina arbetat i många läkemedelsprojekt, och projektlett arbete inom både prekliniska och kliniska faser. År 2011 utsågs Regina till Senior Project Director på IMED för hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Nu leder hon enheten för hjärtregenerering, med fokus på hjärtsvikt och projektet ”VEGF-A modRNA”. År 2014 blev Regina även utsedd till Senior Director på avdelningen Bioscience Heart Failure, med ansvar för produktportföljen inom området Hjärt- och kärlsjukdomar och hjärtsvikt.

 

Söker bot för hjärtsvikt


SE-3167-01-19-AZ