Project Lead, IMED Biotech-enheten för Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar


Per Lindblom är projektledare på vår IMED biotech-enhet för Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar. Hans huvudansvar är att leda det team som för närvarande samarbetar med biopharma-företaget IONIS. Samarbetet handlar om att utveckla projektet till LOID, som på sikt kan påverka flera viktiga mekanismer inom typ 2-diabetes. 

Per inledde sin akademiska utbildning på Göteborgs Universitet, där han senare tog sin doktorsexamen år 2003. Han gjorde sin postdoktorala forskning på Cancer Research i Storbritannien, och började på AstraZenecas avdelning för Safety Assessment i Gärtuna år 2006. Han fortsatte arbeta på AstraZeneca i Södertälje på Medical Communications, innan han flyttade till Göteborg för sin nya roll som Clinical Project Manager 2008. Där blev han senare Associate Director på avdelningen Clinical Operations, och har haft sin nuvarande roll som Global Products Manager i tre år. I den rollen arbetar Per med läkemedel i sen utvecklingsfas som bägge kan bli potentiella behandlingar av Hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes.

Per har också flera certifikat i ledarskap och projektledning. År 2012 fick han Six Sigma Green Belt-certifikatet, med fokus på projektledarskap och processutveckling, och 2015 erhöll han PMI:s (Project Management Institutes) Project Management Professional Certificate.

Idag arbetar Per med läkemedelsutveckling i både tidig och sen fas inom området Hjärta-kärl och metabola sjukdomar. Han blev också nyligen del av AstraZenecas enhet Optimizing Drug Development. Där har han arbetat för att förbättra ansökansprocessen för nya läkemedel, och arbetar med att skapa modeller för AstraZenecas arbete med läkemedel i sen utvecklingsfas.
PromoMats. SE-2674-04-2020-AZ