Margareta Ozolins leder ”Sweden Operations”. Det innefattar AstraZenecas produktion av läkemedel i Södertälje samt kvalitetssäkring, logistik och distribution vid våra anläggningar i Gärtuna och Snäckviken. Sweden Operations tillhandahåller läkemedel till över 100 länder.

Margareta började sin karriär med att driva eget företag. Efter några år började hon arbeta inom Facility management, på flera befattningar inom inköp, projektledning och ledarskap. Hon har arbetat för många större företag i Sverige, främst med att utveckla deras tjänster och tekniska funktioner. Margareta hade också ett stort antal chefsbefattningar innan hon började på AstraZeneca 2006, då som Head of Facilities Management i Sverige.

År 2009 flyttade hon till Storbritannien och fortsatte karriären inom AstraZeneca som chef för Formulation and Packaging på avdelningen Global External Sourcing. 2011 flyttade hon till USA, och blev General Manager för AstraZenecas tillverkningsanläggning i Newark, Delaware. 2013 återvände hon till Sverige som chef för Sourcing and Supply på Sweden Operations, och i april 2014 utsågs hon till chef för AstraZenecas tillverkning i Sverige.

Margareta är även ledamot i AstraZenecas ledningsgrupp för EMEA, och site-chef för AstraZeneca i Södertälje. Hon är styrelseledamot på Mälardalens tekniska gymnasium, styrelseledamot för IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) och styrelseledamot för Södertälje Science Park (ett samarbete mellan Acturum, Scania, Kungliga tekniska högskolan och AstraZeneca).

Margareta har en examen i företagsadministration från Stockholms Handelshögskola och från IHM Business School i Göteborg. Hon har studerat Finance and Supply Chain vid INSEAD Business School, och ekonomi på Göteborgs universitet. Under 2009 deltog hon också i Ruter Dams chefs- och mentorskapsprogram.


Jag har en son med en allvarlig sjukdom. Därför upplever jag på ett personligt plan hur avgörande läkemedel kan vara. Inte bara för patienten, utan för hela familjen. Tillsammans med alla underbara människor på AstraZeneca, kan jag göra skillnad för andra genom mitt arbete.

Margareta Ozolins

SE-1658-04-17-AZ