Sedan år 2013 har Li-Ming Gan varit Senior Director på avdelningen Early Clinical Development. Han är ansvarig för alla kliniska projekt inom området hjärt- och kärlsjukdomar, från tidiga undersökande humanstudier till kliniska prövningar i fas 2b. Li-Ming är chefsläkare inom icke-invasiv kardiologi, och bedriver akademisk forskning parallellt med arbetet på AstraZeneca.

Li-Ming började på AstraZeneca för 12 år sedan. Under de första fem åren arbetade han med att skapa en plattform för det prekliniska arbetet inom ateroskleros, hjärt- och kärlsjukdomar och hjärtsvikt. År 2007 utsågs Li-Ming till Disease Area Portfolio Leader, och senare till Science Director. Mellan år 2011 och 2013 var han CV (Cardiovascular) Translational Science Director. Här bidrog han med att överföra projekt från tidig forskning till kliniska studier. Arbetet innebar bland annat att utveckla nya biomarkörer, och att ansvara för genomförandet av utforskande kliniska studier.

Sedan år 2009 är Li-Ming också professor på avdelningen för molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Där bedriver han akademisk forskning inom ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt, och arbetar med att utveckla nya metoder för att studera djursjukdomar.

 

Arbetsmiljön har förändrats dramatiskt de senaste åren, vi är ännu mer forskningsinriktade nu. Idag är vi nästan som ett universitet.

Li-Ming Gan Medical Science Director, Early Clinical Development (hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar)

Jag sporras verkligen av att kunna kombinera akademiskt arbete med läkemedelsforskning; att utveckla nya behandlingar som bekämpar sjukdomar hos människor med ouppfyllda medicinska behov.

Li-ming Gan

 SE-6016-12-19-AZ