Jens Lindberg är Business Unit Head for Oncology i Norden och Baltikum. Det innebär ansvar för marknadsföring av alla våra nuvarande och framtida produkter inom cancerbehandling i regionen. Han är också en del av AstraZenecas ledningsgrupp för vårt marknadsbolag i Norden och Baltikum

Jens inledde sin karriär på AstraZeneca för 20 år sedan. Under de första 14 åren hade han en rad olika roller inom marknadsföring och försäljning, ett arbete som gjorde honom verksam inom majoriteten av AstraZenecas olika terapiområden. Han ansvarade bland annat för den OTC-produkt som är mest välkänd på den svenska marknaden, detta under en period då AstraZeneca var Sveriges största leverantör av receptfria läkemedel.

År 2009 flyttade han till Belgien för en roll som International Marketing Manager, vilket innebar globalt ansvar för marknadsföring av ett nytt läkemedel mot schizofreni och bipolär sjukdom. Efter ett år fick han en roll som Global Commercial Lead för lanseringen av ett läkemedel mot lungcancer.

År 2012 flyttade han till AstraZenecas huvudkontor i London. Som Investor Relations Director ansvarade han där för att kommunicera med investerare och analytiker, en roll som blev extra viktig vid tidpunkten för Pfizers föreslagna förvärv av AstraZeneca.

Efter fem år utomlands, flyttade Jens tillbaka till Sverige 2014 för sin nuvarande roll som Vice President & Business Unit Head for Oncology.


SE-1681-01-2019-AZ