Helena visste tidigt att det var inom miljöområdet hon ville arbeta. Hon läste alla universitetskurser hon hittade inom området, trots att det inte hunnit skapas någon fullständig utbildning med den inriktningen.

Efter några år inom kemibranschen kom Helena till AstraZeneca på 90-talet. År 2008 tillträdde hon rollen som miljöchef, och hade då ett stort fokus på kundkraven på AstraZenecas produkter. Fyra år senare, 2012, blev Helena chef för hela AstraZenecas SHE-organisation (säkerhet, hälsa och miljö) i Södertälje.

Medan cheferna för varje avdelning på AstraZeneca har det formella ansvaret för SHE-frågor inom sina respektive verksamheter, ser Helena och hennes SHE-organisation till att processer, tillstånd, rapportering och support finns på plats så att cheferna kan ta sitt ansvar. SHE-området på AstraZeneca omfattar allt från motionsverksamhet, företagshälsovård, arbetsmiljöfrågor, kemikaliefrågor, processäkerhet och miljöfrågor. Ett brett spektra av frågor, vilket passar Helena väl.


På AstraZeneca vill vi att alla ska bidra – organisationen, gruppen och individen – alla kan bidra med sin "fair share", alla kan vi göra något. Vad är din "fair share"?

Helena Wadsten

SE-3166-01-19-AZ