Ett jobb inom läkemedelsbranschen blev en naturlig startpunkt för Erik Winters karriär. Efter en masterexamen inom teknisk biologi med inriktning på proteinteknik anslöt han till AstraZeneca 2017. Sedan dess har han arbetat med att etablera vår nya produktionsanläggning för biologiska läkemedel i Södertälje: Sweden Biomanufacturing Center (SBC) 

Erik var bekant med AstraZeneca redan innan han blev anställd hos oss. Under 2017 arbetare han som konsult i en roll som projektingenjör och valideringsingenjör under konstruktionsfasen av SBC i Södertälje. I början av 2019 fick han rollen som processingenjör, vilket innebär att Erik nu är ansvarig för att etablera och kontrollera processer för den kommande produktionen av biologiska läkemedel.

Den nya fabriken i Gärtuna utanför Södertälje hade en unik uppstartsfas, där en startup-liknande process användes för att effektivisera arbetet. Just nu deltar cirka 120 personer med att säkerställa produktions- och leveransförmågan för fabriken, något som kräver extrem flexibilitet och tvärfunktionella samarbeten. Erik ansvarar bland annat för produktionslinjer, montering och packning, samt utvecklar nya processer för fabrikens lager. Det är ett utmanande arbete som kräver mycket samarbete och fokus på olika funktioner samtidigt. Ingen dag är den andra lik, vilket passar honom.

Erik vill utnyttja sina kunskaper han lärt sig under uppstarten av SBC för att kunna åka till andra etablerade AstraZeneca-fabriker i världen och assistera vid liknande läkemedelsproduktion. AstraZeneca är en global arbetsplats, vilket gör att många nya möjligheter kan skapas.
Rollen som Processingenjör är oerhört bred. Det är utmanande, kul och givande att få vara med och arbeta med många olika människor, arbeta tvärfunktionellt och försöka lösa tekniska problem. Att etablera en ny fabrik för biologiska läkemedel handlar om att bryta ny mark, och jag är väldigt stolt över att få vara en del av det.

Erik Winter Processingenjör, Sweden Biomanufacturing Center (SBC), Gärtuna i Södertälje

Promomats. SE-2856-10-18-AZ