Ella Ekholm är ”Senior Medical Lead” inom forskningsområdet Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar på AstraZeneca i Göteborg. Ella arbetar med att få våra nya diabetesläkemedel godkända världen över. Det innebär bland annat att genomföra kliniska studier, presentera data för läkemedelsmyndigheter och publicera studieresultat i olika tidskrifter.

Ella började på AstraZenecas forskningsanläggning i Lund i slutet av år 2009 som Global Safety Physician. När anläggningen i Lund sedan avvecklades och viss verksamhet flyttades till AstraZeneca i Göteborg valde Ella att flytta med.

På Global Medicines Development (GMD) - i Göteborg tas läkemedel fram från idé till färdig produkt. Här arbetar över 500 personer, och en betydande del av forskningen handlar om just diabetes som Ella är verksam inom. Efter tre år på avdelningen Patient safety, började Ella arbeta som studieläkare och blev senare Senior Medical Lead på GMD.

Ella är dubbelspecialist inom internmedicin och endokrinologi, och kom till AstraZeneca från Malmö Universitetssjukhus, där hon jobbade kliniskt  inom internmedicin och endokrinologi. Hon disputerat inom preklinisk diabetesforskning vid Uppsala Universitet, och är docent i endokrinologi vid Lunds Universitet. Hon har även en diploma degree of Pharmaceutical medicine (ECPM) från Universitetet i Basel.PromoMats: SE-2719-09-2018-AZ