Ella Ekholm är ”Global Clinical Program Lead” inom forskningsområdet Hjärt- och kärlsjukdomar och metabola sjukdomar på AstraZeneca i Göteborg. Ella arbetar bland annat med att genomföra kliniska studier, presentera data för läkemedelsmyndigheter och publicera studieresultat i olika tidskrifter.

Ella började på AstraZenecas forskningsanläggning i Lund i slutet av år 2009 som Global Safety Physician. När anläggningen i Lund sedan avvecklades och viss verksamhet flyttades till AstraZeneca i Göteborg valde Ella att flytta med.

På Global Medicines Development (GMD) - i Göteborg tas läkemedel fram från idé till färdig produkt. Efter tre år på avdelningen Patient safety, började Ella arbeta som studieläkare och blev senare Global Clinical Program lead.

Ella är dubbelspecialist inom internmedicin och endokrinologi, och kom till AstraZeneca från Malmö Universitetssjukhus, där hon jobbade kliniskt  inom internmedicin och endokrinologi. Hon har disputerat inom preklinisk diabetesforskning vid Uppsala Universitet, och är docent i endokrinologi vid Lunds Universitet. Hon har även en diploma degree of Pharmaceutical medicine (ECPM) från Universitetet i Basel.PromoMats: SE-2719-09-2018-AZ