Elisa Lázaro Ibáñez är postdoktoral forskare på IMED Biotech-enheten på AstraZeneca i Göteborg. Hon tillhör avdelningen Discovery Sciences, som arbetar med att utveckla nya vetenskapliga metoder inom läkemedelsforskning. Discovery Sciences använder avancerade screeningmetoder av substanser för att bidra till tidig upptäckt av potentiella nya läkemedel, och stöttar också andra team i detta arbete genom att leverera reagenser, analyser och modeller.

Elisa utbildade sig på Helsingfors Universitet, där hon också tog doktorsexamen på Medicinska fakulteten år 2017. Under utbildningen tillbringade hon även ett år på Göteborgs Universitet, som en del av ett utbytesprogram för forskare.

Under sin akademiska karriär forskade Elisa inom det växande området Extracellulära Vesiklar, däribland så kallade ”Exosomer”. Extracellulära vesiklar är naturens egna små transportmedel, som interagerar med många olika celltyper när de bidrar till att sammankoppla kroppens fysiologiska och patologiska funktioner. Elisa forskade om de extracellulära vesiklarnas potentiella användningsområde för behandling av cancer. Hon upptäckte bland annat hur vesiklar fungerar som reservoarer för biomarkörer, som kan bidra till tidigare cancerdiagnoser och identifiering av vilka patienter som bäst svarar på en behandling. Under 2017 blev hon belönad för sitt arbete med utmärkelsen ”Enastående Doktorsavhandling” inom medicinforskning i Finland.

Elisa började på AstraZeneca som postdoktoral forskare i mars 2017. Idag arbetar hon främst med att utveckla tekniker för att fylla extracellulära vesiklar med molekyler innehållandes läkemedelssubstans, som sedan kan testas på sjuk vävnad. 
Det är otroligt intressant att få utforska möjligheterna att använda extracellulära vesiklar som biomarkörer och spridningsverktyg av läkemedel i kroppen. Användningen av extracellulära vesiklar kan leda till mer individualiserade diagnoser och behandlingar för specifika behov hos patienterna.

Elisa Lázaro Ibáñez - Postdoctoral Researcher - IMED Biotech-enheten, AstraZeneca Göteborg

Promomats. SE-2856-10-18-AZ