Som ”Director for Supply Chain Projects” leder Elisa ett team med projektledare som ansvarar för att genomföra förändringar i AstraZenecas varuförsörjning globalt. 

Elisa ingår i teamet Sourcing and Supply Leadership. Teamet ansvarar för cirka 400 personer på Sweden Operations anläggning i Södertälje, och har hand om planering och inköp av inkommande material, liksom logistik och distribution av produkter till över 100 marknader runt om i världen.

Elisa började på AstraZeneca år 2010, som Global Operations Trainee, i inköpsteamet på AstraZeneca Nordic and Baltic Marketing. Hon flyttade sedan till en global roll inom Global External Sourcing där hon arbetade med inköp av kontraktstillverkning, främst vad gäller beredningar och förpackningar. År 2012 flyttade hon till USA, där hon stöttade Americas Supply Team som regional projektledare, bland annat genom samarbete med AstraZenecas Latinamerikaregion. Efter det arbetade hon med optimeringsprogram för frakter på flera platser i Latinamerika, då som Category Manager för Freight and Logistic.

På senare tid har Elisa arbetat som projektledare inom Global External Sourcing Project Management. Kort sagt har hon ansvarat för att utveckla AstraZenecas varuförsörjning. Arbetet har bland annat inneburit att överföra varuförsörjningen av produkter från en marknad till en annan, och att starta upp varuförsörjningen i nya länder, exempelvis i Mexiko, Ryssland, Italien och USA.

Elisa är född och uppvuxen i Italien. Hon har en fil. kand. i internationell ekonomi från University of Padua (Italien), en dubbel masterexamen i företagsekonomi från Copenhagen Business School och i internationellt ledarskap från Sankt Gallen University (Schweiz).  Hon är också Certified Supply Chain Professional (CSCP) genom APICS, och går nu doktorandprogrammet i Supply Professionalism vid Warwick University (Storbritannien).

Elisa är också aktiv som mentor i Aspire Women's Foundation, en icke-vinstdrivande organisation inriktad på att inspirera och främja kvinnor som är engagerade i socialt entreprenörskap runt om i världen.


SE-1686-04-17-AZ