På AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg finns avdelningen IMED (Innovative Medicines and Early Development) för respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Här leder David Keeling flera forskningsprojekt inom astma, både i preklinisk och klinisk fas. Två av projekten är stora internationella samarbeten med partners inom läkemedels- och biotechbranschen.  

David inledde sin karriär inom läkemedelsindustrin på SmithKline & French i Storbritannien. Där arbetade han som biokemist i ett projekt som ledde fram till ett nytt magsyrehämmande läkemedel på marknaden. Mellan 1990 och 2001 var David projektledare inom forskningsområdet Mag-tarmkanalen och Hjärta-kärl på AstraZeneca i Göteborg, där han ansvarade för att etablera projekt inom upptäckt och utveckling av läkemedel inom det nya området ”Osteoporos och benbiologi”. Efter det, mellan 2001 och 2008, var han Director of Lead Generation, en chefsroll som innebar ansvar för ungefär 30 medarbetare.

Mellan 2009 och 2011 var David Senior Project Manager inom forskningsområdet ”Andningsvägar och inflammation” (RIRA), på AstraZenecas forskning- och utvecklingsavdelning i Storbritannien. Under samma period var han också ordförande för AstraZenecas lokala projektforum. Forumet sammanförde chefer, projektledare och forskare för att stötta och starta nya projekt inom upptäckt och utveckling av nya läkemedel. Han var också medlem i Research Area Portfolio Team (RAPT), där han ansvarade för storleken och utformningen av RIRA:s forskningsportfölj med nya potentiella läkemedel.

Mellan 2011 och 2013 var David Business Operations Director på iMed RIA (respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar) där han ansvarade för cirka 200 medarbetare. Arbetet innebar främst styrning av enheten via forskningsrådet ”RIA Research Board”, där han säkerställde att alla beslut som togs främjade projekten på hans enhet. 2013 fick han sin nuvarande roll som Project Director.

 

Nya strategier för behandling av astma


Det gläder mig verkligen att få vara del av en arbetsplats där vi ständigt kan följa forskningen i våra projekt, för att sedan testa våra hypoteser i en klinisk, högteknologisk miljö.

David Keeling

SE1662-04-17-AZ